Toevoegen aan basis rantsoen

Toevoegen aan basisrantsoen:
Wanneer uw displaymodel het rantsoentype 'Toevoegen aan basisrantsoen' ondersteunt, kunt u ingrediënten aan een basisrantsoen toevoegen. Bij het instellen van een ‘Toevoegen aan basisrantsoen' zal deze bestaan uit een basisrantsoen dat aan een specifieke groep(en) wordt gevoerd en na levering blijft een deel van dit rantsoen in de voermengwagen. Aan dit basisrantsoen worden ingrediënten toegevoegd en vervolgens geleverd aan een andere groep(en). Dit maakt het laden en leveren van rantsoenen efficiënter en biedt u meer mogelijkheden.

image.png 125.83 KB
  1. Geef aan welk percentage van het basisrantsoen in dit rantsoen gevoerd moet worden
  2. Selecteer welk rantsoen het basisrantsoen moet zijn
  3. Met “Uitvouwen”/”Samenvouwen” kunt u de samenstelling van het basisrantsoen bekijken
  4. Selecteer op het tabblad "Ingrediënten" aan de rechterkant welke ingrediënten u aan het rantsoen wilt toevoegen. Klik op de “+” naast het gewenste ingrediënt om het aan het rantsoen toe te voegen.
  5. Selecteer op het tabblad "Premixen" aan de rechterkant welk premix-ingrediënt u aan het rantsoen wilt toevoegen. Klik op de “+” naast de gewenste Premix om deze aan het rantsoen toe te voegen.
  6. Klik op "Rantsoen opslaan" om de wijzigingen op te slaan.
How did we do with this article?