Data tools


 • "Data Tools" stelt je in staat om de batches te bewerken die van de voermengwagens(s) zijn ontvangen en de prijzen die bij ingrediënten worden gebruikt. 
 • Selecteer in het hoofdmenu “Beheren ” en selecteer vervolgens “Data tools”. De onderstaande waarschuwing wordt weergegeven:
 1. Druk op "Bevestigen" om toegang te krijgen tot de Data tools. Het onderstaande scherm zal verschijnen.
 1. Tijdsbereik: Het tijdsbereik wordt gebruikt voor de tool 'Ladingen en leveringen' om de getoonde periode van ladingen in te stellen
 2. Ladingen en leveringen: Is een tool waarmee je gerapporteerde waarden met betrekking tot eerdere voerbeurten kan corrigeren. 
 3. Ingrediëntenprijzen: Kan worden gebruikt om alle in het verleden ingevoerde prijswijzigingen te bekijken en waar nodig wijzigingen aan te brengen.
 4. Bewerken: Wanneer een tool is geselecteerd (en het tijdsbereik correct is ingesteld), kan de tool geactiveerd worden via de knop Bewerken

Ladingen en leveringen:

 1. Het tijdsbereik, met de optie om het te wijzigen, wordt hier weergegeven. De batches in het tijdsbereik worden weergegeven
 2. De gegevens worden standaard ingeklapt, door deze uit te vouwen worden de details van een batch (lading en levering) zichtbaar. 
 3. Het bewerkingspictogram (Potlood) geeft aan welke velden kunnen worden bewerkt (Ingrediënt, werkelijk gewicht, gevraagd gewicht, # dieren, droge stof % en bestuurder). Wanneer er een wijziging is aangebracht, wordt de optie "Opslaan" actief.
 4. Als een batch volledig incorrect is, is het mogelijk om de hele batch te verwijderen. Het verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt.

Ingrediëntprijs:

 1. Ingrediënt zoeken: Standaard worden alle ingrediënten (in gebruik, niet in gebruik en verwijderd) weergegeven en door de filteroptie te gebruiken beperk je het aantal weergegeven ingrediënten
 2. Uitklappen: Gebruik om de informatie uit te klappen en de historische prijswijzigingen te bekijken. 
 3. Het tijdstip van de prijswijziging met prijs en prijseenheid worden vermeld
 4. Bewerken (potlood): Gebruik de Bewerken-knop om de prijs te bewerken die gewijzigd moet worden (houd rekening met de eenheid, dit is de eenheid die is ingesteld voor het ingrediënt)
 5. Prijs toevoegen: Indien er een prijswijziging moet worden toegevoegd, kan hiervoor "PRIJS TOEVOEGEN" worden gebruikt. Er is geen optie om een prijs te verwijderen, in plaats daarvan moeten de foutieve prijzen worden gecorrigeerd.
How did we do with this article?