Droge stof efficientie

Dit rapport geeft het niveau van de geproduceerde melkgift per verbruikte eenheid droge stof per dag weer. Ook is de DSE (FPCM) zien waarin de vet- en eiwitpercentages zijn opgenomen (deze percentages moeten handmatig in het programma worden ingevoerd of kunnen indien door het gekoppelde bedrijfs management systeem wordt aangeleverd, automatisch worden verwerkt). U kunt bepaalde groepen of allemaal tegelijk selecteren.

Het laat zien op basis van de gekozen eigenschappen:
  • Droge geleverd gewicht aan groepen
  • Droge stof opname per dier waarbij is gecorrigeerd op basis van restvoer en extern krachtvoer (standaard 89% droge stof)
  • De voerkosten, melkopbrengst en vervolgens op basis van deze gegevens saldo per dier, voerkosten per 100kg en droge stof efficiëntie per dag.
  • Met behulp van de filteroptie kunt u de DSE berekenen over alle dieren of alleen over de melk producerende groepen.
Periode: Hier wordt het geselecteerde periode weergegeven. Om te wijzigen, selecteert u de data en klikt u op toepassen om deze instellingen toe te passen.
Preset maken: Wanneer een bepaalde periode of bepaalde filters vaak gebruikt zullen worden, is het mogelijk om van deze instellingen een preset aan te maken. Deze preset kan vervolgens worden gebruikt om snel de gegevens te bekijken. Elke preset kan worden opgeslagen onder een zelf te kiezen naam. De presets kunnen worden gewijzigd via het preset scherm en vervolgens de knop "Meer" en "Bewerk".
Selecteer preset: Als u al presets heeft gemaakt, kunt u kiezen uit de eerder gemaakte presets
Downloaden: Met deze knop kunnen de gegevens die op het scherm worden gepresenteerd, worden gedownload naar een pdf-bestand en worden opgeslagen op de computer. Dit wordt normaal gesproken opgeslagen in de downloadmap van de computer.
Eigenschappen: Hiermee kunt u het rapport aanpassen. Dit is mogelijk via verschillende tabbladen:

Algemeen: 
  • Maximale trend: Het hier ingevoerde percentage wordt gebruikt om aan te geven wanneer de trend in DSE tussen dagen hoger of lager is dan de ingestelde maximale trend waarde.
  • Toon DSE (ECM/FPCM): het is mogelijk om de DME (ECM/FPCM) gegevens op het rapport te tonen of te verbergen. Dit is alleen relevant om weer te geven als vet en eiwit beschikbaar zijn.
  • Toon vet en eiwit: het is mogelijk om vet en eiwit op het rapport te tonen of te verbergen. Dit is alleen relevant om weer te geven als vet en eiwit zijn verwerkt of ingevoerd.
Groepen: Alleen de gegevens van geselecteerde groepen worden gebruikt voor de berekening van gegevens op het rapport. 
Groep types: Alleen de gegevens van geselecteerde groep types worden gebruikt voor de berekening van de gegevens op het rapport.

Het is voor de correcte berekening van de data van belang dat alle data beschikbaar is. Als melkproductie data ontbreekt van een dag, hou er dan rekening mee hoe dit invloed heeft op de gemiddelde waarde berekening op van de data. 

Door middel van de preset is een vast periode of bijvoorbeeld alleen voor melkproductie type groepen filters toe te passen. Dit hoeft u dan niet telkens opnieuw in te stellen.

DSE (ECM/FPCM):
Deze kolom is alleen zichtbaar als 'Toon DSE (ECM/FPCM) onder eigenschappen is aangevinkt. Voor elk van de twee opties wordt de formule hieronder weergegeven.
  • De 'Energy Corrected Milk' (ECM) formule wordt gebruikt met het eenhedensysteem ingesteld op 'Standard (US) ECM = (0.327 * Milk Pounds) + (12.95 * Fat Pounds) + (7.2 * Protein Pounds) 
  • De 'Fat-Protein Corrected Milk' (FPCM) formule wordt gebruikt met het eenhedensysteem ingesteld op 'Metric' of 'Imperial'. FPCM = (0.337 + 0.116 * Vet % + 0.06 * Eiwit %) * Kg Melk 


How did we do with this article?