Droge stof opname per dier

Met dit rapport kan je per datum, per groep bekijken:
 • welke hoeveelheid de groep heeft ontvangen
 • wat het geplande gewicht was
 • wat het werkelijk geleverde gewicht was
 • wat het droge gewicht was op basis van hoe de droge stof percentages zijn ingesteld
 • het aantal dieren in de groep die dag
 • de totale kosten om de groep te voeren
 • de prijs per dier
 • als restvoer hoeveelheid is ingevoerd, wordt dat hier getoond
 • en dan in de kolom helemaal rechts wordt het droge afgeleverde gewicht minus droge restvoer dat is vastgelegd, gedeeld door het aantal dieren in de groep om de droge stof opname per dier te kunnen tonen. 
Je kan ook zien dat sommige getallen een kleur krijgen, zodat die opvallen als ze een aanzienlijke hoeveelheid boven of onder de opname van de vorige dagen liggen. Het gebruik van de maximale trend functionaliteit maakt het gemakkelijker om afwijkingen binnen groepen te zien. Door verschillende presets in te stellen is het mogelijk om bijvoorbeeld alle melkgroepen apart van de jongveegroepen en droge koeien groepen te bekijken. 
image.png 76.88 KB
 
Zoek groep:  Hiermee kan je een snelfilter toepassen op groepen die in het rapport worden weergegeven.
Periode: De geselecteerde periode wordt hier weergegeven. Om te wijzigen, selecteer je de gewenste data en klik je op toepassen om deze instellingen te gebruiken.
Preset maken: Wanneer een bepaalde periode of bepaalde filters vaak worden gebruikt, is het mogelijk om een preset (voorinstelling) van deze instellingen te maken. Deze preset kan vervolgens worden gebruikt om snel de gewenste gegevens te zien. Elke preset kan worden opgeslagen onder een te kiezen naam. De instellingen voor een preset kunnen worden gewijzigd via het instellingengebied voor de preset en de knop voor details. 
Download: Met deze knop kunnen de gegevens die op het scherm worden weergegeven, worden gedownload naar een pdf-bestand en opgeslagen op de computer. Dit wordt normaal gesproken opgeslagen in de map Downloads van de computer.
Samenvatting per groep: Voor elke groep en elk item in het rapport wordt het totaal en/of het gewogen gemiddelde getoond over de geselecteerde periode.

Eigenschappen (tandwiel pictogram): Hiermee kan je het rapport aanpassen. Dit kan via verschillende tabbladen:
Algemeen:
 • Maximale trend: Het hier ingevoerde percentage wordt gebruikt om aan te geven wanneer de trend in opname van droge stof (DMI) tussen dagen hoger of lager is dan de ingestelde maximale trend. Wanneer de trend bijvoorbeeld 5% hoger of 5% lager is dan de vorige dag, wordt de DMI in het rood weergegeven. Berekening trendwaardepercentage:
Groepen: De geselecteerde groepen worden in het rapport getoond. Als je 'toon niet in gebruik' of 'toon verwijderd' gebruikt, krijg je de mogelijkheid om ook deze groepen op te nemen in het rapport.
Groep types: Elke groep is ingesteld als een specifiek groep type. Alleen de geselecteerde groep typen worden in het rapport weergegeven.
 
Rapportgegevens: overzichtsgegevens per groep

Dieren:
 • Gemiddeld: 
 • Totaal: Som van alle dieren
Andere items:
 • Gewogen gemiddelde: 
 •  Totaal: Som van alle onderdelen

Rapportgegevens:
 • Datum: De datum waarop deze specifieke groep werd gevoerd
 • Rantsoen: Het rantsoen die aan die specifieke groep werd gevoerd
 • Gepland gewicht: Toont het geplande gewicht dat op productbasis in die specifieke groep zou moeten worden gevoerd.
 • Geleverd gewicht: Toont het werkelijk gevoerde gewicht op productbasis voor die specifieke groep.
 • Droog gewicht: Toont het werkelijk gevoerde gewicht op basis van droge stof in die specifieke groep. 
 • # Dieren: Toont het aantal dieren dat die dag in die groep werd gevoerd.
 • Prijs: Totaal van alle ingrediëntenprijzen (berekend door het geladen gewicht van elk ingrediënt te vermenigvuldigen met de prijs) gedeeld door het totale gewicht van alle ingrediënten, vermenigvuldigd met het totale gewicht dat aan de groep is geleverd (hetzelfde als droog gewicht voor een groep zoals hierboven, behalve dat het droge % van het ingrediënt wordt gewijzigd in de prijs/kg van het ingrediënt).
 • Prijs/Dier: Toont de prijs van het voer van die bepaalde dag voor die groep, gedeeld door het aantal dieren in de groep.
 • Restvoer gewicht: De hoeveelheid overgebleven voer dat is geregistreerd voor die specifieke groep. Dit wordt gebruikt om de werkelijke droge stof opname te corrigeren.
 • Restvoer%: Het percentage van de gevoerde hoeveelheid dat niet door de dieren is opgegeten (restvoer).  
 • DSO: De droge stof opname (Dry Matter Intake) per dier op basis van de geleverde hoeveelheid voer en de resthoeveelheid die voor die dag is geregistreerd.How did we do with this article?