Premixen invoeren/beheren

 • Tap FEED ondersteunt drie premix-invoermethoden.
  1. Programmeer een premix in Gewicht per dier
  2. Programmeer een premix in % van lading op basis van droge stof
  3. Programmeer een premix in % van lading op basis van werkelijk gewicht
 • Standaard staat dit ingesteld op "Gewicht per dier". De invoermethode kan worden gewijzigd in het instellingenmenu via “Beheer/Instellingen”. 

Een premix programmeren:

 1. Selecteer in het hoofdmenu “Producten beheren” en selecteer vervolgens het tabblad “Premixen”. Het onderstaande scherm zal te zien zijn:
 1. Druk op “+” om een nieuwe premix aan te maken. Er verschijnt een nieuw scherm. Begin met het invullen van het gedeelte aan de linkerkant.
 1. Premix-naam:
  • Voer de naam van de nieuwe premix in. Deze naam wordt weergegeven als je een TST7600 weegunit of de FEED-app gebruikt.
 2. Displaynaam:
  •  Voer een afkorting van maximaal zes tekens van de premixnaam in. Dit wordt weergegeven wanneer je een TMR3610- of TMR4610-weegunit gebruikt.
 3. Dichtheid:
  • Dichtheid is het gewicht in kg/m3 of Lbs/ft3 voor deze premix. De software gebruikt deze waarde om de lading te optimaliseren. De standaarddichtheid is ingesteld op 350 kg/m3 (22 lbs/ft3).
  • Als je niet zeker weet wat je moet invoeren, druk je op “Dichtheid berekenen”. Dit opent een rekentool.
 4. Droge stof automatisch aanpassen:
  • Wanneer ingesteld op “Aan” heeft TAP FEED de mogelijkheid om automatisch water aan de premix toe te voegen om het percentage droge stof aan te passen. Wanneer ingesteld op “Aan”, wordt ook het onderstaande scherm weergegeven met het huidige percentage droge stof en kan je het gewenste drogestofpercentage invullen. Dit voegt automatisch het ingrediënt "Water" toe aan de premix en de vereiste hoeveelheid om het doelpercentage droge stof te halen.
   Manage Premixes_03_nl.png 6.65 KB
 5. Pas het werkelijke gewicht aan op basis van verandering in % droge stof van het ingrediënt:
  • Indien ingesteld op "AAN"  wordt elke aangebrachte wijziging op het tabblad “Ingrediënten beheren” in % droge stof van het ingrediënt die je aanbrengt in een ingrediënt  automatisch doorberekend in het werkelijke gewicht van dat ingrediënt in de premix.
 6. Gebruik premix:
  • Indien ingesteld op “UIT ” kan de premix niet worden geselecteerd in een rantsoen en wordt er geen lading aangemaakt.

Ingrediënten toevoegen in gewicht per dier:

 1. Selecteer in de lijst “Ingrediënten” aan de rechterkant welke ingrediënten je aan de premix wil toevoegen. Door op "+" naast de ingrediëntnaam te klikken, wordt het ingrediënt toegevoegd aan de premix.
 2. Voer de hoeveelheid per ingrediënt in gewicht per dier in.
 3. De laadvolgorde van een premix kan worden gewijzigd door het ingrediënt naar de gewenste positie te slepen en neer te zetten.
 4. Klik op “Premix opslaan” om de wijzigingen op te slaan.

Voeg ingrediënten toe in "% per lading":

 • Bij het programmeren van een premix in % van de lading is het mogelijk om dit te doen in:
  1. % van de lading op basis van droge stof
  2. % van de lading op basis van het werkelijke gewicht

Ingrediënten toevoegen in "% van lading op basis van droge stof":

 1. Selecteer op het tabblad “Ingrediënten” aan de rechterkant welke ingrediënten je aan de premix wilt toevoegen. Klik op “+” naast het gewenste ingrediënt om het aan de premix toe te voegen.
 2. Vul het “Doelgewicht per dier” in.
 3. Stel de invoermethode in op "Droog" om de lading op basis van droge stof in te voeren.
 4. De knop “Totale lading in %” houdt bij of de premix voor 100% is ingevoerd (wordt groen). Zolang de totale lading niet gelijk is aan 100%, is de knop rood.
 5. In deze kolom wordt per ingrediënt het percentage van de lading ingevuld. Water vormt hierop een uitzondering, omdat het geen droge stof bevat en altijd als Werkelijke lading in % wordt ingevuld. Het percentage "Water" mag niet hoger dan 99% van de lading zijn.
 6. De pijl die achter het percentage naar boven wijst, is een hulpmiddel waarmee 100% van de totale premixlading kan worden bereikt. Voor het ingrediënt waarbij je op die pijl drukt, wordt het percentage van dat ingrediënt verhoogd tot 100% voor de totale premix is bereikt. Dit werkt ook andersom, om de hoeveelheid van een ingrediënt zodanig te verminderen om tot 100% te komen, door het % van een specifiek ingrediënt te verminderen.
 7. De laadvolgorde van een premix kan worden gewijzigd door de ingrediënten naar de gewenste positie te slepen en neer te zetten.
 8. Bij de "invoermethode op basis van droge stof" is het verplicht om de optie “Werkelijk gewicht van het ingrediënt aanpassen op % verandering droge stof” te gebruiken en daarom is het niet mogelijk om deze optie uit te schakelen.
 9. Klik op “Premix opslaan” om de wijzigingen op te slaan.

Ingrediënten toevoegen in "% van lading op basis van werkelijke lading":

 1. Selecteer op het tabblad “Ingrediënten” aan de rechterkant welke ingrediënten je aan de premix wilt toevoegen. Klik op “+” naast het gewenste ingrediënt om het aan de premix toe te voegen.
 2. Vul het “Doelgewicht per dier” in.
 3. Stel de invoermethode in op "Werkelijk" om de lading in te voeren op basis van het werkelijke gewicht.
 4. De knop “Totale lading in %” houdt bij of de premix voor 100% is ingevoerd (wordt groen). Zolang de totale lading niet gelijk is aan 100%, is de knop rood.
 5. In deze kolom wordt per ingrediënt het percentage van de lading ingevuld. Water bevat geen droge stof en wordt altijd ingevuld als Werkelijke lading in %. De pijl die achter het percentage naar boven wijst, is een hulpmiddel waarmee 100% van de totale premixlading kan worden bereikt. Voor het ingrediënt waarbij je op die pijl drukt, wordt het percentage van dat ingrediënt verhoogd tot 100% voor de totale premix is bereikt.
 6. De pijl die achter het percentage naar boven wijst, is een hulpmiddel waarmee 100% van de totale premixlading kan worden bereikt. Voor het ingrediënt waarbij je op die pijl drukt, wordt het percentage van dat ingrediënt verhoogd tot 100% voor de totale premix is bereikt. Dit werkt ook andersom, om de hoeveelheid van een ingrediënt zodanig te verminderen om tot 100% te komen, door het % van een specifiek ingrediënt te verminderen.
 7. De laadvolgorde van een premix kan worden gewijzigd door de ingrediënten naar de gewenste positie te slepen en neer te zetten.
 8. Met de invoermethode voor percentages op basis van werkelijke lading, is de optie voor automatisch aanpassen van water niet beschikbaar en daarom is het niet mogelijk deze in te schakelen.
 9. Bij de invoermethode voor percentages op basis van droge stof is het verplicht gebruik te maken van de optie “Werkelijk gewicht van het ingrediënt aanpassen op % verandering droge stof” en daarom is het niet mogelijk deze in te schakelen.
 10. Klik op “Premix opslaan” om de wijzigingen op te slaan.
Overige functies:


 1. Vink dit vakje aan als je premixen die "Niet in gebruik" zijn, wilt verbergen.
 2. Klik op "Download lijst" om de lijst met premixen te downloaden (PDF. XLS of RTF).
 3. Klik op de drie puntjes naast de premix om de premix te bewerken, te hernoemen of te verwijderen.

How did we do with this article?