Rantsoenen invoeren/beheren

 • Tap FEED ondersteunt drie methodes voor het invoeren van rantsoenen.
  1. Programmeer rantsoen in gewicht per dier
  2. Programmeer rantsoen in % van de lading op basis van droge stof
  3. Programmeer rantsoen in % van lading op basis van werkelijk gewicht
 • Standaard staat dit ingesteld op "gewicht per dier". De invoermethode kan worden gewijzigd in het instellingenmenu via “Beheer/Instellingen”. 

Een rantsoen programmeren:

 • Selecteer in het hoofdmenu "Producten beheren" en selecteer vervolgens het tabblad "Rantsoenen".
 1. Druk op “+ ” om een nieuw rantsoen aan te maken. Er verschijnt een nieuw scherm (zie hieronder). Begin met het invullen van het gedeelte aan de linkerkant.
 1. Ranstoennaam: 
  • Voer de nieuwe rantsoennaam in. Deze naam wordt weergegeven als je een TST7600 weegunit of de FEED-app gebruikt.
 2. Displaynaam: 
  • Voer een afkorting van maximaal zes tekens van de rantsoennaam in. Dit wordt weergegeven wanneer je een TMR3610- of TMR4610-display gebruikt.
 3. Dichtheid: 
  • Dichtheid is het gewicht in Kg/m3 of Lbs/ft3 voor dit rantsoen. De software gebruikt deze waarde om de ladingen te optimaliseren. De standaarddichtheid is ingesteld op 350 kg/m3 (22 lbs/ft3).  
  • Als je niet zeker weet wat je moet invoeren, druk je op “Bereken dichtheid”. Dit opent een rekentool.
 4. Droge stof automatisch aanpassen:
  • Indien ingesteld op “Aan”, heeft TAP FEED de mogelijkheid om automatisch water aan het rantsoen toe te voegen om het percentage droge stof aan te passen. Indien ingesteld op “Aan”, wordt het onderstaande scherm weergegeven met het huidige percentage droge stof en kan je het gewenste drogestofpercentage invullen. Dit voegt automatisch het ingrediënt "water" toe in de benodigde hoeveelheid om het gewenste percentage droge stof te halen.
   dm1.png 4.21 KB
 5. Pas het werkelijke gewicht aan op basis van verandering in % droge stof van het ingrediënt: 
  • Indien ingesteld op "AAN", wordt elke wijziging in % droge stof van het ingrediënt die je aanbrengt in een ingrediënt in het tabblad “Ingrediënten beheren” automatisch doorberekend in het werkelijke gewicht van dat ingrediënt in het rantsoen.
 6. Gebruik rantsoen: 
  • Selecteer of het rantsoen in gebruik is. Indien ingesteld op “UIT” kan het rantsoen niet worden geselecteerd voor het voeren aan een groep met dieren.

Ingrediënten toevoegen aan "Gewicht per dier":

 1. Selecteer op het tabblad "Ingrediënten" aan de rechterkant welke ingrediënten je aan het rantsoen wil toevoegen. Klik op de “+”, naast het gewenste ingrediënt om het aan het rantsoen toe te voegen.
 2. Selecteer op het tabblad “Premixen” aan de rechterkant welk premix-ingrediënt je aan het rantsoen wil toevoegen. Klik op “+”, naast de gewenste premix om deze aan het rantsoen toe te voegen.
 3. Vul de hoeveelheid per ingrediënt in gewicht per dier in.
 4. De laadvolgorde van een rantsoen kan worden gewijzigd door de ingrediënten naar de gewenste positie te slepen en neer te zetten.
 5. Klik op “Rantsoen opslaan” om de wijzigingen op te slaan.

Voeg ingrediënten toe in "% per lading":

 • Bij het instellen van een rantsoen in % van de lading is het mogelijk om dit te doen in: 
  1. % van de lading op basis van droge stof
  2. % van de lading op basis van het werkelijke gewicht

Ingrediënten toevoegen in % van de lading op basis van droge stof:


 1. Selecteer op het tabblad “Ingrediënten” aan de rechterkant welke ingrediënten je aan het rantsoen wil toevoegen. Klik op “+”, naast het gewenste ingrediënt om het aan het rantsoen toe te voegen.
 2. Selecteer op het tabblad “Premixen” aan de rechterkant welk premix-ingrediënt je aan het rantsoen wil toevoegen. Klik op “+”naast de gewenste premix om deze aan het rantsoen toe te voegen.
 3. Vul het “Doelgewicht per dier” in.
 4. Stel de invoermethode in op "Droog" om de lading op basis van droge stof in te voeren.
 5. De knop “Totale lading %” houdt bij of het rantsoen voor 100% is ingevoerd (wordt groen). Zolang de totale lading niet gelijk is aan 100%, is de knop rood.
 6. In deze kolom wordt per ingrediënt het percentage van de lading ingevuld. Water vormt hierop een uitzondering, omdat het geen droge stof bevat en altijd als Werkelijke lading in % wordt ingevuld. Het percentage Water mag niet hoger dan 99% van de lading zijn.
 7. De pijl die naar boven wijst achter de procentuele waarde is een sneltoets waarmee 100% van de totale rantsoen lading kan worden bereikt. Voor het ingrediënt waarbij je op die pijl drukt, wordt het percentage van dat ingrediënt opgehoogd tot dat het op 100% staat voor het totale rantsoen. Dit werkt ook andersom, om de hoeveelheid van een ingrediënt zodanig te verminderen om tot 100% te komen, door het % van een specifiek ingrediënt te verminderen.
 8. De laadvolgorde van een rantsoen kan worden gewijzigd door de ingrediënten naar de gewenste positie te slepen en neer te zetten.
 9. Bij de "invoermethode op basis van droge stof" is het verplicht om de optie “Werkelijk gewicht van het ingrediënt aanpassen op % verandering droge stof” te gebruiken en daarom is het niet mogelijk om deze optie uit te schakelen.
 10. Klik op "Rantsoen opslaan” om de wijzigingen op te slaan.

Ingrediënten toevoegen in % van lading op basis van werkelijke lading:

 1. Selecteer op het tabblad “Ingrediënten” aan de rechterkant welke ingrediënten je aan het rantsoenwil toevoegen. Klik op “+” naast het gewenste ingrediënt om het aan het rantsoen toe te voegen.
 2. Selecteer op het tabblad “Premixen” aan de rechterkant welk premix-ingrediënt je aan het rantsoen wil toevoegen. Klik op “+” naast de gewenste premix om deze aan het rantsoen toe te voegen.
 3. Vul het “Doelgewicht per dier” in.
 4. Stel de invoermethode in op "Werkelijk" om de lading in te voeren op basis van het werkelijke gewicht.
 5. De knop “Totale lading %” houdt bij of het rantsoen voor 100% is ingevoerd (wordt groen). Zolang de totale lading niet gelijk is aan 100%, is de knop rood.
 6. In deze kolom wordt per ingrediënt het percentage van de lading ingevuld. Water bevat geen droge stof en wordt altijd ingevuld als Werkelijke lading in %.
  De pijl die naar boven wijst achter de procentuele waarde is een sneltoets waarmee 100% van de totale rantsoen lading kan worden bereikt. Voor het ingrediënt waarbij je op die pijl drukt, wordt het percentage van dat ingrediënt opgehoogd tot dat het op 100% staat voor het totale rantsoen.
 7. De pijl die naar boven wijst achter de procentuele waarde is een sneltoets waarmee 100% van de totale rantsoen lading kan worden bereikt. Voor het ingrediënt waarbij je op die pijl drukt, wordt het percentage van dat ingrediënt opgehoogd tot dat het op 100% staat voor het totale rantsoen. Dit werkt ook andersom, om de hoeveelheid van een ingrediënt zodanig te verminderen om tot 100% te komen, door het % van een specifiek ingrediënt te verminderen.
 8. De laadvolgorde van een rantsoen kan worden gewijzigd door de ingrediënten naar de gewenste positie te slepen en neer te zetten.
 9. Met de invoermethode voor percentages op basis van werkelijke lading, is de optie voor automatisch aanpassen van water niet beschikbaar en daarom is het niet mogelijk deze in te schakelen.
 10. Bij de invoermethode voor percentages op basis van droge stof is het verplicht gebruik te maken van de optie “Werkelijk gewicht van het ingrediënt aanpassen op % verandering droge stof” en daarom is het niet mogelijk deze in te schakelen.
 11. Klik op “Rantsoen opslaan” om de wijzigingen op te slaan.

Overige functies:

 1. Vink dit vakje aan als je rantsoenen wil verbergen die zijn ingesteld op "Niet in gebruik"
 2. Klik op "Download lijst" om een lijst met alle rantsoenen te downloaden (PDF)
 3. Klik op de drie puntjes naast het rantsoen om het rantsoen te bewerken, te hernoemen of te verwijderen.
How did we do with this article?