Voerlijst

De voerlijst is een overzicht van alle actieve groepen en stelt u in staat om snel en eenvoudig wijzigingen per groep door te voeren. Wijzigingen kunnen worden aangebracht voor dieraantallen, dagelijkse behoefte, totaal werkelijk gewicht en de voerfactor percentages.
 
i De toetsen ENTER en TAB kunnen worden gebruikt voor snelle gegevensinvoer met het toetsenbord, maar definitieve wijzigingen moeten worden bevestigd met de knop 'OPSLAAN'.
 
Selecteer ‘Voerlijst’ in het hoofdmenu:
1. Aantal dieren:
Klik op het "Aantal dieren" in bijvoorbeeld rij één. U kunt nu het aantal dieren wijzigen door de nieuwe waarde in te voeren. Met de ENTER-knop kunt u snel naar de volgende rij gaan. Met de knop 'Opslaan' worden uw wijzigingen opgeslagen.
2. Dagelijkse behoefte:
Klik op "Dagelijkse behoefte" in bijvoorbeeld rij één. De dagelijkse behoefte kan worden gewijzigd door de nieuwe waarde in te voeren. Met de ENTER-knop kunt u snel naar de volgende rij gaan. Met de knop 'Opslaan' worden uw wijzigingen opgeslagen.
3. Werkelijk gewicht:
Het totale gewicht van de groep dat dagelijks wordt gevoerd. Deze waarde kan worden gewijzigd. Wijziging van het ‘werkelijke gewicht’ leidt ook tot wijziging van de ‘dagelijkse behoefte’
4. Voerfactor:
Wanneer een groep meerdere keren per dag wordt gevoerd, kunnen de voerfactoren worden gebruikt om het voer over meerdere voerperiodes te verdelen.
5. Ongedaan maken/opslaan:
Wanneer gegevens zijn ingevoerd, kunt u de oorspronkelijke waarde herstellen met de knop 'ongedaan maken' totdat u op 'opslaan' drukt.

i U kunt met de TAB-toets schakelen tussen "Aantal dieren" en "Dagelijkse behoefte".

Extra informatie
 
Afhankelijk van de onder ‘eigenschappen’ gekozen items kunnen er verschillende kolommen getoond worden.
 
 
1. Werkelijk gewicht/dier
Het werkelijke gewicht/dier geeft aan hoeveel voer de groep per dier per dag krijgt op basis van de instellingen
2. Werkelijk gewicht vorige dag
Bij ontvangst van gegevens van de vorige dag wordt de gevoerde hoeveelheid per groep weergegeven
3. Restvoer vorige dag
Wanneer restvoerhoeveelheden worden geregistreerd, worden de waarden hier weergegeven. Deze informatie kan gebruikt worden bij het plannen van de voedperiodes van de volgende dag(en)
4. Droog gewicht/dier
Het drooggewicht/dier geeft aan hoeveel droog product de groep per dier per dag krijgt op basis van de instellingen
5. Droog gewicht
Hier wordt de totale hoeveelheid droog product weergegeven die per dag aan een bepaalde groep wordt gevoerd
6. DSO 7-daags gemiddelde
De gemiddelde droge stof opname van de laatste 7 dagen wordt weergegeven. Op basis van de gemiddelde DSO kunnen beslissingen worden genomen over hoe de groepen de komende dagen gevoerd gaan worden
7. Groep bewerken
Wanneer andere gegevens voor een pen moeten worden gewijzigd, kunt u het 'pen' pictogram gebruiken en daarmee komt u bij de betreffende groep om wijzigingen aan te kunnen brengen.
 
Eigenschappen
Onder ‘eigenschappen’ kunt u instellingen voor het overzicht wijzigen 
1. Sorteren van de voerlijst kan via de eigenschappen of door op de kop van een kolom in het overzicht te klikken
2. U kunt ervoor kiezen om oplopend of aflopend te sorteren
3. Weer te geven kolommen de voerlijst kunnen hier gekozen worden
4. Als u uw wijzigingen wilt opslaan voor toekomstig gebruik, kunt u kiezen voor 'Toepassen & opslaan'
5. Als u de gewijzigde eigenschappen slechts één keer wilt gebruiken, kunt u 'Toepassen' gebruiken
How did we do with this article?