Gebruik van ingrediënten en premixen

Dit rapport geeft je alle informatie over het voer dat op je boerderij is gebruikt tijdens de periode die je hebt geselecteerd. Het toont alle ingrediënten die je hebt gevoerd en ook de ingrediënten die zijn gebruikt voor het maken van de premixen (voormengsels gemaakt met je eigen voermengwagen).

Het laat zien:
 • in werkelijk gewicht wat de geplande gewichten waren en de geladen gewichten voor die ingrediënten;
 • de geplande en geladen gewichten op basis van droge stof;
 • de afwijking in gewicht en percentage;
 • de werkelijke geplande kosten, de werkelijke kosten en het verschil hierin, dus wat de afwijking was in prijs gedurende die periode.
  image.png 73.65 KB
Ingrediënt/premix zoeken:  Dit filtert de ingrediënten die in het rapport worden weergegeven op basis van de ingevoerde beschrijving
Periode: De geselecteerde periode wordt hier weergegeven. Het is mogelijk om de periode te wijzigen door op de periode te klikken, wijzigingen aan te brengen en deze toe te passen
Preset maken: Wanneer een geselecteerde combinatie van periode en/of eigenschappen herhaaldelijk wordt toegepast, kan deze combinatie met deze knop als preset (voorinstelling) worden opgeslagen. De preset wordt opgeslagen met een naam die je zelf kan invoeren. Het is mogelijk om de preset in het preset-gebied te bewerken met behulp van de detailknop.
Download: Met deze knop wordt het rapport gedownload naar een pdf-bestand.

Eigenschappen (tandwielpictogram): Hiermee kan je het rapport aanpassen. Dit kan via verschillende tabbladen:
Algemeen: 
 • Fouttolerantie: Door het % te wijzigen kan je de fouttolerantie instellen. Wanneer de afwijking in % van het ingrediënt/premix deze tolerantiewaarde overschrijdt, worden de gegevens in de rij rood. De afwijking in gewicht geeft aan of er te veel of te weinig is ingeladen.
 • Toon binnen tolerantie: Het is mogelijk om de ingrediënten die zich binnen de ingestelde fouttolerantie bevinden te tonen of te verbergen.
 • Buiten tolerantie tonen: Het is mogelijk om de ingrediënten die zich buiten de ingestelde fouttolerantie bevinden te tonen of te verbergen.
 • Eenheid: Je kan de eenheid selecteren die in het rapport wordt gebruikt. Elk ingrediënt heeft een geselecteerde eenheid (prijs). Als hier een specifieke eenheid is geselecteerd, worden alle ingrediënten weergegeven in die eenheid, zonder selectie worden alle ingrediënten weergegeven in hun eigen eenheid.
Rantsoenen: De ingrediënten van de geselecteerde rantsoenen worden in het rapport getoond.
Ingrediënten: De geselecteerde ingrediënten worden getoond in het rapport.
Ingrediënttype: Elk ingrediënt is ingesteld op een specifiek ingrediënttype. De geselecteerde ingrediënttypes worden getoond in het rapport.
Gebruikers: Data wordt gefilterd op basis van de geselecteerde bestuurders.

Rapportgegevens
 • Ingrediënt: Beschrijving van ingrediënten. 
 • Werkelijk gepland gewicht:  Het totale geplande gewicht over de geselecteerde periode. Dit is het gewicht dat geladen had moeten worden.
 • Werkelijk geladen gewicht: Het totaal geladen gewicht over de geselecteerde periode. Dit is het geregistreerde geladen gewicht in de voermengwagen.
 • Eenheid: Dit is de eenheid die wordt gebruikt voor het opgegeven gewicht van de ingrediënten.
 • Droog gepland gewicht: Het totale droge geplande gewicht over de geselecteerde periode. Dit is het gewicht op basis van droge stof dat van een bepaald ingrediënt geladen had moeten worden.
 • Geladen droog gewicht: Het totale droge geladen gewicht over de geselecteerde periode. Dit is het gewicht op basis van droge stof dat daadwerkelijk is geladen van een bepaald ingrediënt.
 • Afwijking in gewicht: Het verschil tussen het geplande gewicht en het geladen gewicht van het ingrediënt (afwijking gewicht = gepland gewicht - geladen gewicht).
 • Afwijkingsfout in %: De fout in % tussen het werkelijk geplande gewicht en het werkelijke geladen gewicht van dat ingrediënt (werkelijk geladen gewicht - werkelijke geplande gewicht) / werkelijke geplande gewicht).
 • Geplande prijs: De prijs gebaseerd op het werkelijke geplande gewicht. Er wordt rekening gehouden met prijsveranderingen van het ingrediënt gedurende de periode.
 • Werkelijke prijs: De prijs gebaseerd op het werkelijk geladen gewicht. De prijs gebaseerd op het werkelijk geladen gewicht.
 • Prijsafwijking: De afwijking tussen de werkelijke en geplande prijs.

Totalen:
 • Werkelijk gepland gewicht: Som van het werkelijke geplandee gewicht van de getoonde ingrediënten
 • Werkelijk geladen gewicht: Som van het werkelijk geladen gewicht van de getoonde ingrediënten
 • Eenheid: Dit is de eenheid die wordt gebruikt voor de opgegeven gewichten van de ingrediënten. Als de eenheid is ingesteld op 'eenheden van ingrediënten gebruiken', wordt het ingesteld op het ingrediënt met de hoogste eenheid
 • Droog gepland gewicht: Som van droog geplande gewicht van de getoonde ingrediënten
 • Droog geladen gewicht: Som van het droog geladen gewicht van de getoonde ingrediënten
 • Geplande prijs: Som van de geplande prijzen van de getoonde ingrediënten
 • Werkelijke prijs: Som van de werkelijke prijzen van de getoonde ingrediënten
 • Prijsafwijking: Totale prijsverschil = totale werkelijke prijs - totale geplande prijs

How did we do with this article?