Ingredient gebruik per groep

Dit rapport geeft u een overzicht van wat elke groep gedurende een geselecteerde periode van een bepaald ingrediënt heeft verbruikt.
 
Met dit rapport kunt u zien:
 • Welke ingrediënten de groepen hebben gekregen
 • Wat het gemiddelde aantal dieren was over het geselecteerde tijdsbereik
 • Wat het werkelijk geleverde gewicht was
 • Het droog geleverd gewicht is gebaseerd op de droge stof percentages
 • Het werkelijke gewicht/dier op basis van het gemiddeld aantal dieren
 • Het droog gewicht/dier op basis van de droge stof percentages en gemiddeld aantal dieren
 • De totaalprijs van de geleverde ingrediënten op basis van de vastgestelde prijzen
 • De prijs/dier op basis van het gemiddeld aantal dieren
image.png 116.02 KB

Zoek groep: hiermee kunt u een snelfilter toepassen op groepen die op het rapport worden weergegeven.
Periode: Hier wordt het geselecteerde periode weergegeven. Om te wijzigen, selecteert u de data en klikt u op toepassen om deze instellingen toe te passen.
Preset maken: Wanneer een bepaalde periode of bepaalde filters vaak gebruikt zullen worden, is het mogelijk om van deze instellingen een preset aan te maken. Deze preset kan vervolgens worden gebruikt om snel de gegevens te bekijken. Elke preset kan worden opgeslagen onder een zelf te kiezen naam. De presets kunnen worden gewijzigd via het preset scherm en vervolgens de knop "Meer" en "Bewerk".
Selecteer preset: Als u al presets heeft gemaakt, kunt u kiezen uit de eerder gemaakte presets
Downloaden: Met deze knop kunnen de gegevens die op het scherm worden gepresenteerd, worden gedownload naar een pdf-bestand en worden opgeslagen op de computer. Dit wordt normaal gesproken opgeslagen in de downloadmap van de computer.
Eigenschappen: Hiermee kunt u het rapport aanpassen. Dit is mogelijk via verschillende tabbladen:

 • Algemeen: Selecteer hoe de gewichten gepresenteerd moeten worden
 • Rantsoenen: kies welke rantsoenen in het rapport moeten worden opgenomen. Ook de rantsoenen die niet in gebruik zijn of verwijderd zijn kunnen gekozen worden
 • Ingrediënten: kies welke ingrediënten in het rapport moeten worden opgenomen. De ingrediënten die niet in gebruik zijn of verwijderd kunnen ook worden gekozen
 • Ingrediënt types: kies welke ingrediënt types in het rapport moeten worden opgenomen
 • Groepen: Kies welke groepen in het rapport moeten worden opgenomen. Ook de groepen die niet in gebruik of verwijderd zijn kunnen gekozen worden
 • Groep types: kies welke groep types in het rapport moeten worden opgenomen
 
Rapport data:
 • Ingrediënt: De beschrijving van het ingrediënt dat aan een specifieke groep is gevoerd
 • Gemiddeld aantal dieren: Gemiddeld aantal dieren in een specifieke groep dat gedurende de gekozen periode is gevoerd
 • Werkelijk gewicht: het werkelijke gewicht van een specifiek ingrediënt dat gedurende de ingestelde tijdsperiode aan een specifieke groep is gevoerd
 • Droog gewicht: Het droog gewicht van een specifiek ingrediënt dat gedurende de ingestelde tijd aan een specifieke groep is gevoerd
 • Eenheid: De eenheid die wordt gebruikt om het werkelijke gewicht en het droog gewicht weer te geven
 • Werkelijk gewicht/Dier: Het werkelijke gewicht per dier per ingrediënt dat aan een specifieke groep gevoerd wordt
 • Drooggewicht/Dier: Het droog gewicht per dier per ingrediënt gevoerd aan een specifieke groep
 • Eenheid: De eenheid die wordt gebruikt om het werkelijke gewicht/dier en het droge gewicht/dier weer te geven
 • Prijs (€): De totale prijs per ingrediënt voor een specifieke groep over de gekozen periode
 • Prijs/Dier (€): De prijs/dier per ingrediënt voor een specifieke groep
How did we do with this article?