Laadrapport

Het laadrapport is een soort van overall rapport dat alle gegevens toont die worden vastgelegd vanuit de weegunit of de FEED-app. Het is erg handig om te gebruiken als je een probleem of vraag hebt waar je meer over wilt weten. Dus als ik bijvoorbeeld weet dat op een bepaalde datum dieren veel meer of minder dan het geplande voer kregen, kan ik naar dit rapport gaan en naar de groep kijken waar een probleem mee was, die informatie uitklappen en echt beginnen serieus te onderzoeken wat er is gebeurd. Het laat me op een bepaalde datum een groep zien die ik wil analyseren:
 • Elk ingrediënt dat in de voermengwagen is geladen en de bestuurder die dit heeft gedaan
 • Het tijdstip waarop elk ingrediënt is geladen
 • Het geplande gewicht, het geplande gewicht in droog gewicht, het werkelijk geladen gewicht en het droge geladen gewicht
 • Afwijking in gewicht en afwijking in percentage
 • De geplande kosten, de werkelijke kosten en dan het verschil, dus wat de onverwachte kosten waren
 • Wie die dag gevoerd heeft
Het ladingsrapport kan je helpen om de gegevens te analyseren door verder in de details te graven. Je kan controleren of de ingrediënten in een normale tijdspan zijn geladen of dat ze misschien te kort achter elkaar zijn geladen. Daarnaast kan het me ook laten zien of de voermengwagen volgens de ingestelde mengtijd heeft gemengd en hoe nauwkeurig de ingrediënten zijn geladen. Deze informatie samen kan helpen te bepalen waarom de dieren van hun geplande rantsoen zijn afgeweken.

Het gebruiken van de informatie in het laadrapport kan nuttig zijn als trainingstool voor werknemers en om hen het belang van hun acties op de voermengwagen te laten zien. Het rapport kan worden gebruikt om het resultaat van individuele ladingen en leveringen te controleren, aangezien het de werkelijk geladen en geleverde hoeveelheden per ingrediënt of groep toont, inclusief de afwijking. Het kan ook helpen om te controleren of alle ladingen en leveringen op een bepaalde dag zijn gedaan. Door verschillende presets aan te maken is het mogelijk om bijvoorbeeld te filteren op voermengwagen (indien er meerdere in gebruik zijn) of een specifieke bestuurder.

image.png 88.12 KB


Zoek rantsoen: Hiermee kan je filteren op rantsoenen die in het rapport worden weergegeven. Dit zal de gegevens  niet filteren voor de downloadknop.
Periode: De geselecteerde periode wordt hier weergegeven. Om te wijzigen, selecteer je de gewenste data en klik je op toepassen om deze instellingen te gebruiken.
Preset maken: Wanneer een bepaalde periode of bepaalde filters vaak worden gebruikt, is het mogelijk om een preset (voorinstelling) van deze instellingen te maken. Deze preset kan vervolgens worden gebruikt om snel de gewenste gegevens te zien. Elke preset kan worden opgeslagen onder een te kiezen naam. De instellingen voor een preset kunnen worden gewijzigd via het instellingengebied voor de preset en de knop voor details.
Download: Met deze knop kunnen de gegevens die op het scherm worden weergegeven, worden gedownload naar een pdf-bestand en opgeslagen op de computer. Dit wordt normaal gesproken opgeslagen in de map Downloads van de computer.

Eigenschappen (tandwielpictogram): Hiermee kan je het rapport aanpassen. Dit kan via verschillende tabbladen:
Algemeen: 
 • Fouttolerantie: Stel niveaus in per ingrediënt / premix / groep. Wanneer de gewichtstolerantie van het ingrediënt/ de premix / de groep deze tolerantiewaarde overschrijdt, worden de gegevens in de rij rood (te weinig) of blauw (te veel). De afwijking in gewicht geeft aan of er te veel of te weinig is ingeladen.
 • Meng commando's en tolerantie %: Als meng commando's worden toegepast, dan worden deze op het laad rapport weergegeven en zodra deze buiten de tolerantie vallen dan wordt dit in het rood weergegeven.
 • Toon binnen tolerantie: Het is mogelijk om de ingrediënten die zich binnen de ingestelde fouttolerantie bevinden te tonen of te verbergen. 
 • Toon buiten tolerantie: Het is mogelijk om de ingrediënten die zich buiten de ingestelde fouttolerantie bevinden te tonen of te verbergen.
 • Ladingen tonen: Het is mogelijk om te kiezen of op het laad rapport de ladingen wel of niet moeten worden weergegeven.
 • Leveringen tonen: Het is mogelijk om te kiezen of op het laad rapport de leveringen wel of niet moeten worden weergegeven.
Voermengwagens: De geselecteerde voermengwagens worden weergegeven in het rapport. Door 'toon niet in gebruik' of 'toon verwijderd ' te gebruiken, krijg je de mogelijkheid om deze voermengwagens ook op te nemen.
Gebruikers: De geselecteerde gebruikers worden weergegeven in het rapport. Als je 'toon niet in gebruik' of 'toon verwijderd' gebruikt, krijg je de mogelijkheid om deze gebruikers ook op te nemen.
Rantsoenen: De ingrediënten van de geselecteerde rantsoenen worden in het rapport getoond. Als je 'toon niet in gebruik' of 'toon verwijderd' gebruikt, krijg je de mogelijkheid om ook deze rantsoenen op te nemen.
Ingrediënten: De geselecteerde ingrediënten worden in het rapport getoond. Als je 'toon niet in gebruik' of 'toon verwijderd' gebruikt, krijg je de mogelijkheid om ook deze soorten ingrediënten op te nemen.
Ingrediënttype: Elk ingrediënt is ingesteld op een specifiek ingrediënttype. Alleen de geselecteerde ingrediënttypes worden in het rapport getoond.

Rapportgegevens
Lading:
 • Datum: De datum waarop deze specifieke portie is gevoerd.
 • Lading en levering: Per voerbeurt wordt onderscheid gemaakt tussen het laden van ingrediënten en het leveren van de bereide portie in de groep(en).
 • Ingrediënt: Ingrediëntbeschrijving.
 • Tijd: Het moment van laden van het ingrediënt wordt weergegeven.
 • Gepland gewicht: Opgedeeld in Werkelijk gepland gewicht en Droog gepland gewicht. Het toont het geplande gewicht dat op productbasis of droge stofbasis van een bepaald ingrediënt zou moeten worden geladen.
 • (Werkelijk gewicht) lading: Verdeeld in Werkelijk geladen gewicht en Droog geladen gewicht. Het toont het werkelijk geladen gewicht van dat bepaalde ingrediënt of die groep.
 • Afwijking: Het toont het verschil in gewicht of percentage tussen het geplande gewicht en het geladen gewicht van dat ingrediënt.
 • Prijs: Het toont de kosten van een bepaald ingrediënt, gebaseerd op het werkelijk geladen gewicht. Dit is onderverdeeld in gepland gewicht, daadwerkelijk geladen gewicht en de afwijking tussen beide (fout).
 • Naam: De persoon die dit rantsoen heeft geladen. Dit is gebaseerd op de gebruiker die op dat moment was ingelogd op de weegunit. Bij het gebruik van voermengwagenrollen is het mogelijk dat verschillende mensen de lading en de levering doen.
 • Totale lading: Voor elk van de hierboven genoemde items wordt ofwel het totaal weergegeven, ofwel het gewogen gemiddelde.
 
Levering:
 • Tijd: De leveringsdatum en leveringstijd van die groep wordt weergegeven.
 • Gepland gewicht: Het geplande gewicht dat in een groep moet worden gevoerd. Dit kan gebaseerd zijn op de hoeveelheid die is geladen en kan afwijken van het geplande gewicht in het programma. Dit heeft te maken met de optie SPLOAD* en of deze optie op de weegunit is geactiveerd, of juist niet.
 • Geleverd gewicht: De werkelijke hoeveelheid die in die groep is geleverd.
 • Afwijking: Het verschil in gewicht of percentage tussen het geplande gewicht en het werkelijk geleverde gewicht van een groep.
 • Prijs: De prijs van de voeding voor die groep. Deze wordt opgedeeld in de geplande prijs, die gebaseerd is op het geplande gewicht van de groep en de werkelijke prijs, die gebaseerd is op de werkelijk geleverde hoeveelheid in die groep.
 • Naam: De persoon die het rantsoen bij de groepen heeft geleverd. Dit is gebaseerd op de gebruiker die op dat moment was ingelogd op de weegunit. Bij het gebruik van voermengwagenrollen is het mogelijk dat verschillende mensen de lading en de levering doen.
 • Totale levering: Voor de hierboven genoemde artikelen wordt ofwel het totaal weergegeven, ofwel het gewogen gemiddelde.
 

 

How did we do with this article?