Vergrendelde voerperiodes

Vergrendelde voerperiodes kunnen worden gebruikt wanneer een vaste hoeveelheid geleverd dient te worden bij een voerperiode van een groep. Een bekend voorbeeld hiervan is een consistente levering in de smorgens vroeg aan meerdere groepen. Om deze lading consistent en herhaalbaar te maken, krijgt elke groep bij de eerste levering elke dag dezelfde benodigde hoeveelheid. De tweede of derde levering aan elke groep houdt rekening met wijzigingen aan dieraantallen of dagelijks behoefte van de groep.
 
*Opmerking – Vergrendelde voerperiodes vergrendelen het geplande ‘werkelijke gewicht’. Het voerpercentage en het droog gewicht van de vergrendelde voerbeurt worden aangepast om het gewenste werkelijke gewicht te behouden. Veranderingen in ‘Dieraantal’, ‘Dagelijkse behoefte’ en ‘Droge stof %’ hebben alleen invloed op de voerperiodes die ontgrendeld zijn. Als meerdere voedingen zijn ontgrendeld, zijn de aanpassingen evenredig aan de verhouding van de ontgrendelde voerperiodes.
 
Hoe de vergrendelde voerperiodes te gebruiken
De optie om vergrendelde voedingen te gebruiken is standaard gedeactiveerd en moet voor gebruik via de instellingen worden geactiveerd.
 
1. Vergrendelde voerperiodes kunnen worden geactiveerd via [BEHEREN][INSTELLINGEN][OVERIGE INSTELLINGEN]. Door met de muis over de 'i' te gaan, wordt aanvullende informatie weergegeven over de gevolgen van vergrendelde voerperiodes
2. Door op de knop 'OPSLAAN' te klikken, wordt het gebruik van vergrendelde voerperiodes geactiveerd
 
Als de instelling actief is, verschijnen er 'vergrendel'-pictogrammen naast het werkelijke gewicht in de voerperiode van de groep.
Locked_Feedings_Locks.png 101.78 KB
In bovenstaand voorbeeld moet groep ‘Cows 1’ bij de eerste voerperiode 2.000 kg krijgen. Om dit te bereiken, moet de voerperiode worden vergrendeld met behulp van het 'slot' pictogram. Wijzigingen aan dieraantal of dagelijkse behoefte hebben alleen invloed op voerperiode 2.
Elk aantal voerperiodes kan worden vergrendeld en wijzigingen in het gewicht zijn alleen van toepassing op ontgrendelde voerperiodes. 
Locked_Feedings_Locked.png 109.61 KB
1. Nadat een voerperiode is vergrendeld, verandert het pictogram voor de vergrendelde voerperiode in oranje
2. Zodra de voerperiode is vergrendeld, kunnen er geen wijzigingen worden aangebracht in een waarde binnen de vergrendelde voerperiode. Om wijzigingen door te voeren, klikt u nogmaals op het 'slot'-pictogram om de voerperiode te ontgrendelen
3. Om aan de nutritionele eisen te voldoen, kan alleen het rantsoen dat wordt gebruikt dat bij de vergrendelde voerperiode wordt gebruikt. Wanneer de vergrendeling actief is, wordt de rantsoenenlijst beperkt tot slechts één rantsoen voor aanvullende voerperiodes
4. Voerperiodes die ontgrendeld blijven, worden aangepast aan veranderingen binnen TAP FEED
5. Zodra een voerperiode wordt vergrendeld, moeten de wijzigingen in de voerperiodes eerst worden opgeslagen. Na het opslaan worden de dagelijkse vereisten en het dieraantal weer aanpasbaar.
 
Voerlijst met vergrendelde voerperiodes
1. Wanneer een voerperiode of meerdere voerperiodes zijn vergrendeld, kan de voerfactor percentage van die voerperiodes niet worden gewijzigd op de voerlijst
2. Het wijzigen van dieraantallen, de dagelijkse behoefte of het werkelijke gewicht op de voerlijst heeft alleen invloed op de ontgrendelde voerperiode(s)
Feeding_list_locked_feeding_negative.png 118.93 KB
1. Door veranderingen in dieraantallen, de dagelijkse behoefte of het werkelijke gewicht van een groep, kan het werkelijke gewicht lager zijn dan de ingestelde vergrendelde voerhoeveelheid.
2. Wanneer het werkelijke gewicht van de groep onder de waarde komt die is ingesteld voor de vergrendelde voerperiode(s), kan de ontgrendelde voerperiode(s) een negatief percentage hebben. Het daadwerkelijke gewicht is altijd de minimale hoeveelheid die is ingesteld door de vergrendelde voerperiode(s)
How did we do with this article?