Levering per groep

Met dit rapport kan je per datum, per groep bekijken:
 • Wat het gevraagde gewicht was
 • Wat het werkelijk geleverde gewicht was
 • Wat het droog geleverde gewicht was, op basis van hoe de drogestofpercentages waren ingesteld
 • Het aantal dieren in de groep voor de leveringen van die dag
 • Het verschil in gewicht tussen het werkelijke gevraagde gewicht en het werkelijke afgeleverde gewicht
 • Het foutpercentage tussen het werkelijke gevraagde gewicht en het werkelijke afgeleverde gewicht
 • Het nauwkeurigheidspercentage op basis van het verschil tussen het werkelijke gevraagde gewicht en het werkelijke afgeleverde gewicht
 • De geplande kosten voor de voeding van de groep
 • De werkelijke kosten voor de voeding van de groep
 • De afwijking tussen de geplande kosten en de werkelijke kosten
 
Je kan zien dat sommige getallen een kleur hebben wanneer ze aanzienlijk hoger (groen) of lager (oranje) dan de vorige leveringen zijn. Door gebruik te maken van de maximale trend-functie kan je gemakkelijker afwijkingen bij een groepherkennen. 

Wanneer de afwijkingsfout in % van de levering deze tolerantiewaarde overschrijdt, worden de gegevens in de rij rood. Het afwijkingsgewicht geeft aan of er te veel of te weinig is geleverd.

Zoek groep: Hiermee kan je een snelfilter toepassen op groepen die in het rapport worden weergegeven. 
Tijdsbereik: Het geselecteerde tijdsbereik wordt hier weergegeven. Om te wijzigen, selecteer je de gewenste data en klik je op toepassen om deze instellingen te gebruiken. 
Preset aanmaken: Wanneer een bepaald tijdsbestek of bepaalde filters vaak worden gebruikt, is het mogelijk om een preset (voorinstelling) van deze instellingen te maken. Deze preset kan vervolgens worden gebruikt om snel de gewenste gegevens te zien. Elke preset kan worden opgeslagen onder een te kiezen naam. De instellingen voor een preset kunnen worden gewijzigd via het instellingengebied voor de preset en de knop voor details. 
Download: Met deze knop kunnen de gegevens die op het scherm worden weergegeven, worden gedownload naar een pdf-bestand en opgeslagen op de computer. Dit wordt normaal gesproken opgeslagen in de map Downloads van de computer.
 
Eigenschappen (tandwielpictogram): Hiermee kan je het rapport aanpassen. Dit kan via verschillende tabbladen: 
Algemeen
 • Max trend: Het hier ingevoerde percentage wordt gebruikt om aan te geven wanneer de trend in geleverd gewicht per dag hoger of lager is dan de ingestelde maximale trend. Wanneer de trend bijvoorbeeld 5% meer of 5% minder is dan de vorige dag, wordt het afgeleverde gewicht in groen of oranje weergegeven. Berekening van het percentage van de trendwaarde:
 • Fouttolerantie: De fouttolerantie kan worden ingesteld/gewijzigd per groep. Wanneer de afwijking van de levering deze tolerantiewaarde overschrijdt, worden de afwijkingsgegevens en prijsgegevens in de rij rood (over) of blauw (onder). De afwijking in gewicht geeft aan of er te veel of te weinig is ingeladen.
 • Toon binnen tolerantie: Het is mogelijk om de leveringen binnen de ingestelde fouttolerantie te tonen of te verbergen. 
 • Buiten tolerantie tonen: Het is mogelijk om de leveringen buiten de ingestelde fouttolerantie te tonen of te verbergen. 
Groepen: De geselecteerde groepen worden in het rapport getoond.
Groeptype: Elke groep is ingesteld als een specifiek groeptype. Alleen de geselecteerde groeptypen worden in het rapport weergegeven.
 
Rapportgegevens:
 • Datum: De datum en tijd waarop deze specifieke groep is gevoederd
 • Werkelijk gevraagd gewicht: Toont het geplande gewicht dat op productbasis in die specifieke groep zou moeten worden gevoerd.
 • Geleverd gewicht: Toont het werkelijk gevoerde gewicht op productbasis voor die specifieke groep.
 • Droog afgeleverd gewicht: Toont het werkelijk gevoerde gewicht op basis van droge stof voor die specifieke groep. 
 • # Dieren: Toont het aantal dieren dat die dag in die groep werd gevoerd.
 • Afwijking (gewicht): Som (elk werkelijk geleverd gewicht van ingrediënt) – Som (elk ingrediënt gevraagd gewicht). 
 • Afwijking (fout %): (Afwijking gewicht / gevraagd gewicht) \* 100
 • Afwijking (nauwkeurigheid): 100 – Fout %
 • Geplande prijs: (kg gepland ingrediënt 1 * prijs ingrediënt 1) + (kg gepland ingrediënt 2 * prijs ingrediënt 2) + (kg gepland ingrediënt X * prijs ingrediënt X)
 • Werkelijke prijs: Totaal van alle ingrediëntenprijzen (berekend door het geladen gewicht van elk ingrediënt te vermenigvuldigen met de prijs) gedeeld door het totale gewicht van alle ingrediënten vermenigvuldigd met het totale gewicht dat in de groep is geleverd (hetzelfde als droog gewicht voor een groep zoals hierboven getoond, behalve dat ingrediënt droog % wordt gewijzigd in prijs/kg van het ingrediënt).
 • Prijsafwijking: Werkelijke prijs – geplande prijs

Rapportgegevens: overzichtsgegevens per groep
# Dieren
 • Gemiddelde: 
 • Totaal: Som van alle dieren
Andere items
 • Gewogen gemiddelde: 
 • Totaal: Som van alle onderdelen
 

How did we do with this article?