Rantsoen transitie

Rantsoenovergang is een optionele functie waarmee u dynamisch rantsoenen kunt berekenen op basis van dagen op rantsoen. Deze kan gebruikt worden voor zowel vleesvee als melkvee bedrijven.
Rantsoenovergang kan worden gebruikt voor groeiende dieren maar ook voor een geleidelijke overgang van bepaalde ingrediënten.

Het principe van rantsoenovergang houdt een voercurve in gebaseerd op de dagen op rantsoen van groep die wordt gevoerd. Door de te voeren hoeveelheid op bepaalde dagen in te geven, berekent het systeem de overeenkomstige hoeveelheden tussen de ingestelde dagen (lineaire interpolatie).
 
Bij het toepassen van rantsoenovergang is het belangrijk dat er dagelijks gegevens naar de voermengwagen wordt gestuurd. Dit is nodig omdat de hoeveelheden dagelijks veranderen.
Recipe transition

Met de ‘+’ knop kunt u dagen aan een rantsoen toevoegen om rantsoenovergang in een bepaald rantsoen mogelijk te maken. Extra dagen toevoegen kan ook via de ‘+’ knop met een maximum van 99 overgangen en tot een maximum van 999 dagen. Door een extra overgang toe te voegen, wordt de rantsoensamenstelling van de vorige overgangsdag gekopieerd en kunnen wijzigingen worden aangebracht.
Wanneer een dag moet worden gewijzigd, kan de 'potlood' knop worden gebruikt. Een dag verwijderen kan via de ‘prullenbak’.

De ingestelde voercurve kan ook in een grafiek worden weergegeven met behulp van de ‘grafiek’ knop:
Recipe transition: Graph


1. Om vanuit de grafiek terug te keren naar de tabel met de rantsoendetails, gebruikt u de knop met de negen vierkantjes
2. Op de verticale as wordt het werkelijke gewicht weergegeven
3. Op de horizontale as zijn de transitiedagen weergegeven
4. In de legenda worden alle ingrediënten weergegeven die in het rantsoen zijn gebruikt. Met de selectievakjes kunt u kiezen welke ingrediënten in de grafiek moeten worden weergegeven
5. Door met de muis over verschillende gebieden in de grafiek te gaan, krijgt u de informatie over het rantsoen dat op dat aantal dagen op rantsoen zal worden gevoerd.

Zodra het recept is opgeslagen en de grafiek is gebruikt om de overgangen te bekijken, is het ook mogelijk om de groepen te bekijken die zich binnen de overgangsperiode bevinden door 'Toon groepen op rantsoen' onder de ingrediëntenlegenda aan te vinken. Door met de muis over de groep te gaan, ziet u de groep, het aantal dagen op rantsoen en de geplande voerperiode.
Recipe transition: pen indication

Groepen
Wanneer een rantsoen met rantsoenovergang wordt toegevoegd aan een groep, wordt er een extra kolom toegevoegd om de ‘dagen op rantsoen’ toe te voegen.
Recipe transition: Days on recipe

1. De dagen op rantsoen bepalen welke samenstelling van het rantsoen gevoerd wordt op basis van de ingevoerde voercurve. Het is belangrijk om dit juiste aantal dagen op rantsoen in te stellen bij het plannen van een rantsoen.

Instellingen
Onder [BEHEREN][INSTELLINGEN][OVERIGE INSTELLINGEN] kan de ‘Minimum laadgewicht om naar de voermengwagen te sturen’ worden gebruikt om te voorkomen dat er te kleine hoeveelheden naar de voermengwagen worden gestuurd. Dit kan gebeuren wanneer ingrediënten geleidelijk worden uitgefaseerd.
Settings: Minimum load

1. Het minimumgewicht dat naar de voermengwagen moet worden verzonden, kan hier worden ingevoerd en opgeslagen. Wanneer gegevens naar de voermengwagen worden gestuurd, zal deze rekening houden met dit gewicht. Met een minimumgewicht dat is ingesteld op een waarde hoger dan nul, worden de ingrediënten met een gepand gewicht dat lager is dan de ingestelde waarde niet naar de voermengwagen gestuurd. Uitzonderingen worden toegepast voor ingrediënten van het mineraal- en medicijntype, zelfs als het gepland gewicht lager is dan het vastgestelde minimum! Belangrijk, deze instelling wordt ook toegepast op ladingen zonder rantsoenovergang.

Voermengswagens laden
Groepen met rantsoenovergang worden op dezelfde manier naar de voermengwagen gestuurd als standaardrantsoenen.
Recipe transition and load mixers

1. In bovenstaand voorbeeld krijgen de 3 pennen ‘GROWING’, ‘GROW2’ en ‘MILKING’ allemaal hetzelfde rantsoen ‘Growing’. Omdat de DOR (Dagen Op Rantsoen) verschillen tussen de 3 pennen, kunnen de ladingen niet worden gecombineerd.
Als u groepen wilt combineren, is het belangrijk dat de DOR voor alle groepen gelijk is

How did we do with this article?