Rapporten overzicht

Gebruik dit scherm om uw rapporten te maken. TAP FEED heeft vooraf gedefinieerde rapporten. Binnen elk rapport is het mogelijk om eigenschappen in te stellen en presets aan te maken. De rapportages 'Droge stof efficiëntie' en 'Ingrediëntenverbruik per groep' zullen beschikbaar zijn in TAP FEED Pro.

 • Selecteer in het hoofdmenu "Rapporten"
 1. Selecteer de gewenste periode (standaard ingesteld op 7 dagen)
 2. Selecteer het gewenste rapport
 3. Klik op 'Maak rapport'
 • Afbeelding hieronder is een voorbeeld van het laadrapport.

Eigenschappen:

 1. Klik op het "tandwiel" (zie onderstaande afbeelding) als u eigenschappen wilt instellen
 • De onderstaande pop-up wordt weergegeven, zodat u eigenschappen voor het gegenereerde rapport kunt instellen
 • Algemeen: Stel de gewenste fouttolerantie in. Ingrediënten of groepen waarvan de geladen of geleverde hoeveelheid buiten het ingestelde waarde vallen, worden in een andere kleur weergegeven
 • Voermengwagen: Filter het rapport op voermengwagen(s)
 • Gebruikers: Filter het rapport op gebruiker 
 • Rantsoenen: Filter het rapport op rantsoen
 • Ingrediënten: Filter het rapport op ingrediënt
 • Ingredient type: Filter het report op ingredient type.

Preset maken van een Rapport:

 1. Als u een vooraf preset rapport wilt maken met behulp van de geselecteerde eigenschappen hierboven, klikt u op "Preset maken". Geef het vooraf ingestelde rapport een naam en klik op "Opslaan"

Preset van een rapport selecteren

 1. Een opgeslagen preset van een rapport kan vanuit het rapportscherm worden geopend door op "Preset" te klikken.
  • Een scherm met uw opgeslagen presets (voorbeeld hieronder) wordt geopend. In dit scherm kunt u uw 'Presets' van verschillende rapporten bekijken of beheren.
 1.  Een preset kan ook worden gekozen wanneer u aan een bepaald rapport werkt

Additional functions:

 1. Klik op "Downloaden" om het rapport te downloaden. TAP FEED Lite ondersteunt het downloaden van een PDF en TAP FEED Pro ondersteunt het downloaden naar PDF, XLS en XLSX.

Wisselen tussen rapport

Switch_reports_with_nr.png 24.25 KB
1.       Met het drop-down menu kunt u eenvoudig schakelen tussen rapporten
2.       Bij het schakelen tussen rapporten blijft het geselecteerde periode hetzelfde, maar andere toegepaste filters blijven niet behouden.

Switch_reports_list.png 65.78 KB

De drop-down lijst bevat rapporten, restvoer en gegevenstools. Bij het schakelen tussen een van deze rapporten blijft de geselecteerde periode hetzelfde.

E-mail plannen
Met TAP Feed Pro kunnen rapporten worden gepland om automatisch te worden gemaild naar een PDF-, XLS- of XLSX-bestandstype. Om de geautomatiseerde rapporten te gebruiken, moet u een preset maken van de rapporten die u wilt plannen.
 
Om een email in te plannen voor een rapport, gaat u naar het presets overzicht van het bijbehorende rapport. In onderstaand voorbeeld zijn we van het rapporten overzicht naar het preset overzicht van het laad rapport genavigeerd:
 
E-mail plannen
 
 
1.       Stel de tijd in waarop de e-mail moet worden verzonden
2.       U kunt een dag van de week of een bepaalde dag van de maand kiezen. Vink de vakjes aan voor de dag dat je een e-mail wilt inplannen
3.       Kies of u het rapport als PDF-, XLS- of XLSX-bestandstype wilt hebben
4.       Kies in welke taal het rapport moet zijn. Dit kan een andere taal zijn dan de taal die je hebt gekozen in TAP FEED.
5.       U kunt een TAP-gebruiker kiezen om de e-mail naar te sturen. Deze lijst bevat alleen de TAP-gebruiker die beschikbaar is voor uw eigen bedrijf
6.       Als u het rapport naar een leverancier of adviseur wilt sturen, moet u deze hier als contactpersoon toevoegen en hier kunnen alleen contacten worden geselecteerd die een geldig e-mailadres hebben. Met behulp van de groene + is het mogelijk om een contactpersoon toe te voegen en nadat deze is aangemaakt kunt u deze uit de drop-down selecteren
7.       Druk op ‘Opslaan’ om de e-mail in te plannen
8.       Voor geavanceerde instellingen als eenheid en datumnotatie, zie het tabblad ‘Geavanceerd’

Once the reports is scheduled it is possible to change settings for this scheduled report using the 'Edit schedule' button, or you can remove the scheduled e-mail using the waste bin.
Automated_reports_Scheduled.png 47.44 KB

 
E-mail
Er wordt een e-mail verzonden naar het geselecteerde e-mailadres. Het rapport zelf is niet als bijlage bij de e-mail zelf gevoegd, maar kan worden gedownload via een link in de e-mail en deze link is 10 dagen geldig. Door op deze link te klikken, kan het bestand worden gedownload op het systeem van de ontvanger.
How did we do with this article?