Voermengwagens laden

In het gedeelte "Voermengwagens laden" kunt u de laatste wijzigingen aanbrengen in de laad- en voervolgorde voordat u het voerschema via USB, draadloze communicatie of Bluetooth naar uw weegunit op de voermengwagen of de FEED-app stuurt.
 
Bij het werken met USB of draadloze communicatie is installatie van de TAP FEED Agent vereist. Ga naar "Voermengwagen invoeren/beheren" voor installatie-instructies.
 
Data overdacht:
1.       USB: Data wordt verzonden door middel van de knop ‘Stuur naar voermengwagen’. Deze knop is beschikbaar bij zowel USB-overdracht als draadloze overdracht.
 
2.       Draadloze communicatie: Data wordt verzonden door middel van de knop ‘Stuur naar voermengwagen’. Om de gegevensoverdracht te starten, wordt de knop 'Start' gebruikt. De gegevensoverdracht kan worden gestopt door op de knop ‘Stop’ te drukken. 
 
Voermengwagens die zowel USB- als draadloze communicatie ondersteunen, hebben de optie om de 'methode voor gegevensoverdracht' te selecteren.
 
3.       Bluetooth: Gegevens worden automatisch gesynchroniseerd met de FEED-app. De ververs-knop op de FEED-app wordt gebruikt om ladingen van TAP FEED te ontvangen en de ladingen worden naar TAP FEED gestuurd wanneer de lading is voltooid. 
 
 
Laden voermengwagens:
Selecteer "Laad voermengwagens" bovenaan in het hoofdmenu
1. Het tabblad “Lever volgorde” toont de geplande leveringen aan groepen in de verschillende voerperiodes inclusief het gewicht per groep en toegewezen zone
2. Wanneer premixen worden gebruikt, kunt u op dit tabblad de premixen plannen
3. De “Laad lijst” toont het volledige overzicht van ladingen die naar de mixer worden gestuurd
4. "Download lijst" levert een PDF-bestand met alle details in het laad- en leverproces
5. "Deselecteer alle voerperiodes" kan worden gebruikt om snel alle voerperiodes te deselecteren en vervolgens de voerperiode(s) te selecteren die getoond moeten worden in de laad lijst
6. De pijlen kunnen worden gebruikt om alle voerperiodes samen te vouwen of uit te klappen
7. Met deze checkbox is het mogelijk om een specifieke voerperiode aan of uit te zetten. Als u het vinkje weghaalt, wordt de betreffende voederperiode en de bijbehorende ladingen niet weergegeven in de laad lijst
8. De pijlen kunnen worden gebruikt om een voederperiode samen te vouwen of uit te klappen en elke afzonderlijke groepslevering weer te geven die in deze voederperiode is gepland.
9. U kunt de ladingen naar wens verplaatsen binnen een voerperiode door middel van slepen en neerzetten met de 3 streepjes
10. TAP FEED Pro. Regels die oranje gekleurd zijn en zijn voorzien van het voer icoontje, hebben betrekking op rantsoenen van het type ‘Toevoegen aan basis rantsoen’. Als regels rood gekleurd zijn, is dit een indicatie dat de koppeling verbroken is
11. De drie stippen geven u snel toegang tot details van deze specifieke voerbeurt. Dit geeft u de mogelijkheid om het dieraantal, dagelijkse behoefte of gepland rantsoen van de groep te wijzigen.
12. TAP FEED Pro. Hier is te zien in welke zone een bepaalde voerbeurt is gepland. Ga naar [BEHEREN][ZONE CONTROLE] voor meer informatie over zones
13. Het ladingsnummer van de verschillende ladingen. Dit is de volgorde waarin de ladingen worden weergegeven in het daadwerkelijke voerproces
14. De pijlen kunnen worden gebruikt om alle voerbeurten samen te vouwen of uit te klappen om alle gevoerde groepen in de voerbeurten weer te geven
15. De groep(en) die zullen worden gevoerd in de specifieke lading:
- Als dit een enkele groep is, wordt de naam van de groep weergegeven
- Als dit een gecombineerde lading is voor verschillende groepen, wordt het aantal groepen waaraan moet worden geleverd weergegeven en als u erover beweegt, wordt een kader weergegeven rond de groepen aan de linkerkant in "Lever volgorde"
De pijlen kunnen worden gebruikt om de groepsdetails van deze lading samen te vouwen of uit te klappen
- Als dit een premix is, is er geen groep om aan te leveren en zijn er 2 streepjes
16. Het totaal aantal dieren wordt getoond.
- Bij gecombineerde ladingen wordt het aantal dieren per groep weergegeven wanneer de lading wordt uitgeklapt.
- Als dit een premix is, is er geen groep om aan te leveren en zijn er 2 streepjes
17. Dit is de zone waarin het rantsoen of de premix moet worden geladen
18. Dit is de naam van het rantsoen of de premix die moet worden geladen
19. Het totale gewicht van het rantsoen dat in deze lading moet worden geladen
20. De berekende voermengwagen grootte die gevuld gaat worden. Dit heeft te maken met de dichtheid die is ingesteld in het rantsoen of de premix
21. De ladingen in de lijst worden aangepast om de kleinst geselecteerde voermengwagen te vullen
22. Wanneer een voermengwagen actief is die draadloze communicatie ondersteunt, kan deze knop worden gebruikt om de gegevensoverdracht te starten of te stoppen
23. De knop "Stuur naar voermengwagen" wordt zowel bij USB- als draadloze communicatie gebruikt om gegevens naar de voermengwagen te sturen via de TAP FEED-agent. Ga naar “Voermengwagen invoeren/beheren” voor installatie-instructies.
24. Op basis van de geselecteerde voermengwagens geven deze pictogrammen u de flexibiliteit om draadloze communicatie of USB te gebruiken. 

Laadvolgorde wijzigen
De laadvolgorde kan eenvoudig gewijzigd worden in het scherm “Voermengwagens laden”.
1. De optie slepen en neerzetten maakt het mogelijk om de volgorde in de laad lijst te wijzigen. De ladingen worden geoptimaliseerd waar mogelijk en afhankelijk van de optimalisatie-instellingen in "Beheren/Instellingen/Programmering ladingen"
2. Wanneer u een groep naar een nieuwe positie sleept in “Lever volgorde”, kunt u de positie van de groep volgen in de “Laad lijst” aan de rechterkant door middel van de groene lijn.

Premixen
Selecteer "Voermengwagens laden" in het hoofdmenu bovenaan
1. Selecteer het tabblad Premixen om de hoeveelheid premix en de voerperiode in te plannen
2. Kies de invoermethode om de premixen te plannen. Met de invoermethode op kg kunt u een vast gewicht van de premix inplannen. De procentuele invoermethode is gebaseerd op de dagelijkse behoefte die per dag nodig is in de rantsoenen. Een percentage van 100% betekent dat alle ingeplande voerbeurten die het premix ingrediënt gebruiken die dag gevoerd kunnen worden.
3. De drie stippen geven u de opties om de premix te plannen of te bewerken
4. Dit toont details van de premix, zoals de totale hoeveelheid die nodig is van de premix om te plannen
5. De knop “Premix plannen” wordt gebruikt om de voerperiode en de hoeveelheid of het percentage te kiezen om de premix in te plannen
6. Het werkelijke gewicht is de geplande hoeveelheid premix in een specifieke voerperiode
7. Het drooggewicht is de geplande droge hoeveelheid premix in een specifieke voerperiode
8. Op basis van het gebruik van de premix in de andere rantsoenen en de geplande hoeveelheid premix wordt het percentage berekend
9. De pijlen kunnen worden gebruikt om de details van de ingrediënten van de premix samen te vouwen of uit te klappen op basis van de geplande hoeveelheid premix voor die voerperiode
10. Totale voedingen toont de totalen van werkelijk gewicht, drooggewicht en prijs van alle geplande voerperioden van deze specifieke premix 

Premix waarschuwingen
Als er een driehoek met uitroepteken wordt weergegeven, wordt bij zodra u over deze waarschuwing heen gaat details weergegeven. Er worden waarschuwingen weergegeven wanneer de totale geplande hoeveelheid van de premix lager is dan de totale vereiste hoeveelheid.
 
Premix plannen
Kies uit het tabblad Premixen aan de linkerkant een premix die u wilt inplannen en kies op “Premix plannen”
 
1. Informatie over de vereisten van de geselecteerde premix
2. Gebruik de “plus”-knop om de premix in die specifieke voerperiode in te plannen
3. Wanneer u in het vorige scherm voor percentage invoer heeft gekozen, vult u het percentage van de behoefte in dat u binnen deze voerperiode wilt toepassen.
Wanneer u de invoermethode op gewicht gebruikt, voert u ofwel het werkelijke gewicht ofwel het drooggewicht in dat u in deze voerperiode wilt laden
4. Een geplande premix kan verdeeld worden over meerdere voerperiodes. De knop "splitsen" splitst de huidige geplande hoeveelheid in tweeën en voegt deze toe aan een andere voerperiode
5. Een ingeplande premix kan worden verwijderd door op het pictogram "prullenbak" te klikken
6. Totale voedingen toont de totalen van het werkelijke gewicht, het drooggewicht en de prijs van alle geplande voerperiodes van deze specifieke premix

How did we do with this article?