Instellingen

In het instellingenmenu kunt u de benodigde instellingen beheren om uw dagelijkse werk te optimaliseren. Selecteer in het hoofdmenu "Beheren" en selecteer vervolgens het tabblad "Instellingen". Aan de linkerkant kunt u door de verschillende onderwerpen navigeren.

Bestuurders wijzigingen:

Het is mogelijk om per item in te stellen wat er moet gebeuren met wijzigingen (bijv. Aantal dieren of Gepland gewicht) die een bestuurder op het display of de FEED app heeft aangebracht. Als u ervoor kiest om deze wijzigingen op te slaan, worden alle ladingen zodanig bijgewerkt.
 1. Gepland gewicht: 
Stel in of wijzigingen in het geplande gewicht moeten worden opgeslagen of niet.

2. Aantal dieren: 
Stel in of wijzigingen in het aantal dieren moeten worden opgeslagen of niet.
3. Droge stof %: 
Stel in of wijzigingen aan droge stof % moeten worden opgeslagen of niet (alleen voor TST 7600 display).
4. Bij opslaan gewijzigd gepland gewicht: Selecteer, indien geactiveerd, hoe wijzigingen in het gepland gewicht moeten worden opgeslagen:
 • Wijzig dagelijkse behoefte %: - De wijziging aan het geplande gewicht wordt opgeslagen door de dagelijkse behoefte % aan te passen.  
 • Wijzig voerfactor %: - De wijziging aan het geplande gewicht wordt opgeslagen door de voerfactor % aan te passen.
  

Programmering ladingen:

Hiermee kunt u instellen hoe u uw ladingen wilt optimaliseren.
Loads_Programming.png 47.3 KB

1. (Loads mode) Ladingsgroottes en leveringsvolgorde worden ingesteld in TAP Feed:
 • TAP FEED stelt ladingen samen door groepen die hetzelfde rantsoen krijgen te combineren tot één lading.
2. Optimaliseer ladingen - splits groepen
 • Indien geselecteerd, zoekt het systeem naar opeenvolgende groepen die hetzelfde rantsoen krijgen. Hierdoor kan de beschikbare voermengwagen capaciteit zo efficiënt mogelijk worden benut.
 • De waarde "Minimale restant na splitsing" toont het minimale gewicht van een groep dat moet overblijven voordat een nieuwe lading wordt gestart. Als na het splitsen van een lading het resterende gewicht voor een groep kleiner is dan het hier ingevoerde gewicht, wordt de groep genegeerd en opgenomen in een nieuwe lading.
 • De waarde "Minimale ongebruikte laadruimte" is de minimaal vereiste ruimte (gewicht) die nog in een voermengwagen overblijft voordat een nieuwe groep aan de lading wordt toegevoegd. Als de resulterende ongebruikte ruimte in de voermengwagen kleiner is dan de hier ingevoerde waarde, wordt er geen groep toegevoegd aan deze lading. 
3.       Ladingen niet optimaliseren:
 • Indien geselecteerd, zal deze instelling zoeken ofwel naar kleinere ladingen om te combineren tot een grotere lading in de lijst met ladingen of op volgorde totdat de lading vol is.
4.       (List mode) Ladingsgroottes en leveringsvolgorde worden bepaald door de bestuurder bij de voermengwagen:
 • Rantsoenen en groepen worden als aparte lijsten naar de voermengwagen gestuurd. De bestuurd bepaalt de grootte van de lading en de voervolgorde van de groepen bij de voermengwagen.

Bedrijfs management systeem (alleen beschikbaar met de Add-on Link geactiveerd):

Instellingen voor het importeren van gegevens uit uw bedrijfsmanagementsysteem vindt u hier. Controleer voordat u begint met de configuratie van de import of het bedrijfs management systeem de vereiste gegevensexport ondersteunt.

OPMERKING: De daadwerkelijke configuratie van de export in het bedrijfs management systeem is niet de verantwoordelijkheid van de Topcon Feed Management Support medewerker.
1. Door [Bedrijfs Management Systeem] te selecteren, kunt u instellingen bekijken en wijzigingen aanbrengen in de import van gegevens uit uw bedrijfs Management Systeem
2. In het middelste gedeelte is het mogelijk om de verwerking van gegevens te wijzigen van ‘Automatisch’ naar ‘Handmatig’ en kunt u deactiveren welke gegevens niet meer geïmporteerd moeten worden uit het Bedrijfs Management Systeem. Het activeren van deze opties dient te gebeuren via de TAP FEED AGENT.
3. Wanneer de TAP FEED AGENT nog niet is geïnstalleerd, kunt u deze hier downloaden. Klik om het bestand te downloaden.
FEED_Agent.png 13.75 KB
Pak het installatieprogramma uit en voer het uit: "TAPFeedAgentSetup.exe" (1)
 • Selecteer de taal die de installatie zal gebruiken tijdens de installatie.
 • Volg de instructies op het scherm en accepteer de standaardinstellingen om de installatie te voltooien.
 
Agent_log_in_with_nr.png 22.27 KB
Voer bij 'Email' het mailadres in dat wordt gebruikt om in te loggen op uw TAP-account (1). Voer bij 'Wachtwoord' het wachtwoord in dat wordt gebruikt om in te loggen op uw TAP-account (2)

4. Om te koppelen welke groepen uit het Bedrijfs Management Systeem welke groepen in TAP FEED zijn, kunt u hier nieuwe koppelingen toevoegen. In TAP FEED kunt u meerdere groepen uit het Bedrijfs Management Systeem koppelen aan één groep. U kunt niet één groep uit het Bedrijfs Management Systeem koppelen aan meerdere groepen in TAP FEED.
5. Om aangebrachte wijzigingen op te slaan, moet u op 'Opslaan' drukken.

Voerperiodes

In dit deel kunnen de namen van voerperiodes en de voertijden worden beheerd.
1.       De naam van de voerperiode kan worden gewijzigd met behulp van het potloodpictogram
2.       Wanneer gegevens automatisch worden verzonden, kan hier de verzendtijd voor elke voerperiode worden ingesteld. U kunt ook onderscheid maken tussen de verschillende dagen van de week
3.       Ook de kleur behorende bij de voerperiode kan gewijzigd worden. U kunt kiezen uit de verschillende kleuren in het drop-down menu
4.       Om aangebrachte wijzigingen op te slaan, moet u op 'Opslaan' drukken
 

Groep Types

Aan elke groep is een groep type gekoppeld. Via deze sectie kunt u groep types bewerken of toevoegen. Deze groep typen kunnen worden gebruikt om filters toe te passen op basis van de groep typen.

1. Er kunnen nieuwe groep types worden toegevoegd. De groep klasse kan worden gekozen uit een drop-down lijst (jongvee, droge koeien, melken, overig of ziekenhuis). 
2. Een bestaand groep type kan worden gewijzigd. Zowel de groep klasse als de naam van het groep type kunnen worden bewerkt
3. Groep types kunnen alleen worden verwijderd als ze niet voor een van de groepen worden gebruikt

Datalink instellingen

Als u een indicator heeft welke datalink communicatie ondersteunt, kunnen de instellingen in dit gedeelte worden gewijzigd.
1. De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van het type datalink verbinding dat wordt gebruikt
2. Automatische verwerking van gegevens kan worden ingesteld. Bij het invoeren van communicatie start- en stop tijden vindt er buiten deze tijden geen communicatie plaats
3. De time-out in seconden kan hier worden gewijzigd (raadpleeg een Topcon-software technicus voor deze instellingen)
4. Gegevens kunnen één keer per dag automatisch worden verzonden. Nadat gegevens automatisch zijn verzonden, is handmatig verzenden ook beschikbaar
5. Gegevens kunnen continu worden uitgelezen telkens wanneer de voermengwagen binnen bereik is. Tijdens het voeren wordt er niet gecommuniceerd. Een andere optie is om gegevens te ontvangen nadat alle ladingen zijn voltooid. Hiervoor moet de indicator correct ingesteld worden. 

Overige instellingen

Andere algemene instellingen vindt u hier.
1. Het valutasymbool kan worden gewijzigd en verandert de waarden niet. Dit wordt gebruikt waar prijs getoond wordt (op bijvoorbeeld rapporten)

2. Dit wordt standaard ingesteld op de juiste gewichtseenheid zodra uw account is aangemaakt en mag NIET worden gewijzigd zonder overleg met de helpdesk

3. Percentage van lading kan worden gebruikt in plaats van de invoer methode rantsoen kg/dier of lbs/dier. Bij het veranderen naar % zal TAP Feed een waarschuwing geven:
Warning_percentage_of_load.png 21.19 KB
Dit geeft aan dat de invoer methode voor rantsoen wordt ingesteld op het wijzigen van het percentage op basis van de droge hoeveelheid. Dit kan later in het rantsoen zelf worden gewijzigd.
Daarnaast activeert het ook ‘Pas het werkelijke gewicht aan op ingrediënt droge stof % verandering’ in alle recepten. Wanneer u eerder deze procentuele rantsoen invoer methode gebruikte en u de '% werkelijk gewicht invoer methode' gebruikte, keert de wijziging terug naar deze eerder gebruikte instelling. 
Voor deze rantsoen invoer methode is de optie ‘Pas het werkelijke gewicht aan op ingrediënt droge stof % verandering’ niet beschikbaar.

4. De standaard instelling voor restvoer stelt u in staat om de ontvangen hoeveelheid restvoer van de vorige levering of van twee leveringen geleden af te trekken

5. Geef aan of u de gewichtstolerantie naar voermengwagen wilt sturen. Wanneer de instelling ‘Gewichtstolerantie naar voermengwagen sturen’ is geactiveerd, wordt er een extra kolom weergegeven bij de rantsoenen en premixen met de tolerantiewaarden en wordt dit naar de voermengwagen gestuurd (de TAP Feed Feed mobiele app ondersteunt de gewichtstolerantie niet). Deze waarden overschrijven de waarden die op de display zijn ingesteld. De tolerantie waardes kunnen bij ingredienten, premixen en groepen worden ingegeven.

6. Als u na middernacht voert, maar die voerbeurten moeten worden opgeslagen bij de vorige dag, dan maakt u gebruik van de werkdagklok. Dit geeft de mogelijkheid om het begin en het einde van de dag te wijzigen.
Standaard is de werkdagklok ingesteld op 0 uur (00:00 – 00:00). Wanneer uw werkdag afwijkt van vandaag 0:00 tot morgen 0:00, dan kunt u een werkdagklok in uren invoeren

7. Om aangebrachte wijzigingen op te slaan, moet u op 'Opslaan' drukken.

Integratie met derden

Voor derden is een API ontwikkeld om de mogelijkheid te bieden om te integreren met TAP FEED.
Third_Party.png 71.95 KB

Om gebruik te maken van de integratie neemt u eerst contact op met de derde partij die in de lijst staat over de mogelijkheden. Alleen als de optie op 'AAN' staat, kan de betreffende derde partij de gegevens gebruiken.

Optimaliseer ladingen voorbeelden:

Een paar voorbeelden om uit te leggen hoe de instellingen de ladingen zullen beïnvloeden. Voor deze voorbeelden wordt een voermengwagen van 20m3 gebruikt en 'RECEPT A' heeft een dichtheid van 400 kg/m3.
 
Voorbeeld 1: Ladingen niet optimaliseren - stop bij de grootte van de groep lading
Groepen A, B & C zijn gepland met RECIP A. Groep X is gepland met RECIP B. De laadvolgorde is:
Afbeelding hieronder toont het scherm "Voermengwagens laden" met deze instellingen. Groepen B & C worden gecombineerd in 1 lading:
Voorbeeld 2: Ladingen niet optimaliseren - zoek naar kleinere groepen die passen
Groepen A, B & C zijn gepland met RECIP A. Groep X is gepland met RECIP B. De laadvolgorde is:
Do_not_optimize_loads_look_for_smaller_pens_to_fit_1.png 9.41 KB

Afbeelding hieronder toont het scherm "Voermengwagens laden" met deze instellingen. Pennen A & B worden gecombineerd in lading 1:
Voorbeeld 3: Optimaliseer ladingen - splits groepen, minimale restant na splitsing = 400, minimale ongebruikte laadruimte = 100:
Groepen A, B & C zijn gepland met RECIP A. Groep X is gepland met RECIP B. De laadvolgorde is:
Afbeelding hieronder toont het scherm "Voermengwagens laden" met deze instellingen. De 300 kg die overblijft, wordt niet gepland
 
Voorbeeld 4: Optimaliseer ladingen, minimale restant na splitsing = 100, minimale ongebruikte laadruimte = 400:
Groepen A, B & C zijn gepland met RECIP A.  Groep X is gepland met RECIP B. De laadvolgorde is:
Afbeelding hieronder toont het scherm "Voermengwagens laden" met deze instellingen. Er wordt een nieuwe lading gemaakt voor pen C

Voorbeeld 5: Optimaliseer ladingen, minimale restant na splitsing = 100, minimale ongebruikte laadruimte = 100:
Groepen A, B & C zijn gepland met RECIP A. Groep X is gepland met RECIP B. De laadvolgorde is:
Afbeelding hieronder toont het scherm "Voermengwagens laden" met deze instellingen.

How did we do with this article?