Delen met partners

Vanuit dit scherm kan je geselecteerde partners uitnodigen om je gegevens te bekijken of te beheren. Je partner ontvangt een uitnodiging om een TAP FEED-account aan te maken. Na registratie kan de partner je gegevens inzien of beheren.  

  • Ga in het hoofdmenu naar "Delen". Het onderstaande scherm wordt geopend.
  1. Klik op "+" om een nieuwe partner toe te voegen om gegevens mee te delen
  1. Voer het e-mailadres van de partner in.
  2. Selecteer een "Rol" in het vervolgkeuzemenu. Dit geeft je partner bepaalde rechten op basis van de gekozen rol:
    • Basis: De partner kan alleen gegevens bekijken
    • Admin: De partner heeft volledige lees- en schrijfrechten.
  3. Klik op "Opslaan"

How did we do with this article?