TAP FEED Agent Bedrijfs Management Systeem instellingen

Wanneer de ADD-ON TAP FEED LINK actief is, is het mogelijk om gegevens uit verschillende bedrijfs management systemen te importeren. Een deel van deze instellingen is in te stellen via TAP FEED en is te vinden onder [BEHEREN][INSTELLINGEN]. Het grootste deel van de configuratie verloopt via de TAP FEED agent.
 
 
1. De instellingen voor het importeren van bestanden uit het bedrijfs management systeem vindt u hier
2. Via ‘BMS groepen’ kunnen de groepen uit het Bedrijfs Management Systeem gekoppeld worden aan de groepen in TAP FEED
3. Om te testen of de import goed koppelt of om de gegevens handmatig te importeren, kan de knop ‘BMS import’ gebruikt worden
 
 
1. Gegevens uit Bedrijfs Management Systemen kunnen handmatig of automatisch worden verwerkt
2. Bij ontvangst van melkproductie en/of krachtvoer hoeveelheden kunt u ervoor kiezen om de bestaande hoeveelheid te vervangen door de nieuwe gegevens of om de hoeveelheid toe te voegen aan de bestaande hoeveelheid.
3. U kunt kiezen welke gegevens u wilt importeren in TAP FEED. Indien de melkproductie in hetzelfde bestand is opgenomen als de ‘Dieraantallen’, kunt u dat hier aangeven
4. Voor een aantal Bedrijfs Management Systemen zijn instellingen voorgedefinieerd. U kunt het juiste bedrijfs management systeem kiezen uit de keuzelijst. Voor de voorgedefinieerde systemen zullen ook het 'bestandspad' en de 'bestandsnaam' standaard worden ingesteld, maar de configuratie in het bedrijfsmanagement systeem kan afwijken. Controleer voordat u begint met de configuratie van de import of het bedrijfs management systeem de vereiste gegevensexport ondersteunt. LET OP: De daadwerkelijke configuratie van de export in het bedrijfs management systeem is niet de verantwoordelijkheid van de Topcon Feed Management Support medewerker.
5. Indien het bedrijfs management systeem niet in deze lijst staat of het bestand dat u van uw bedrijfs management systeem heeft ontvangen anders is, kunt u de knop ‘Aanpassen’ gebruiken. Advies om dit in samenspraak te doen met een Topcon Feed Management Support medewerker.
 
1. Voer het nummer van de groep uit uw Bedrijfs Management Systeem in en kies de juiste groep uit TAP FEED uit de lijst
2. Voeg een nieuwe koppeling toe via de knop ‘Toevoegen’
3. Na het selecteren van de koppeling die u wilt verwijderen, klikt u op de knop 'Verwijderen'
1. De items die kunnen worden geïmporteerd, kunnen worden gecontroleerd via de verschillende tabbladen
2. Er wordt weergegeven welke gegevens aan welke groep zijn gekoppeld en op welke datum. Het toont u de BMS-waarde, de oude waarde in TAP FEED en de nieuwe waarde in TAP FEED na het opslaan. Als er iets niet klopt, kunt u de import annuleren
How did we do with this article?