Afsluiten

AFSLUITEN
Wanneer dieren het bedrijf verlaten, wordt er een afsluiting ingevoerd om de dieren af te voeren en eindgewichten in te voeren.
1. De actieve lots die dieren bevatten staan hier vermeld. Het zoekvenster kan gebruikt worden om specifieke lots te vinden. Na het selecteren van een lot worden de details getoond
2. Deze knop kan worden gebruikt om nieuwe afsluiting van een bepaalde lot toe te voegen. Er wordt een nieuwe regel gemaakt om de details van de afsluiting in te voeren. Als dieren op verschillende data of met verschillend gewichten worden verkocht, kunt u meerdere afvoeren toevoegen
3. De groep van de dieren wordt getoond. Het is mogelijk dat dieren van één lot in meerdere groepen zitten
4. # Dieren toont het totale aantal dieren in de groep van een specifieke lot
5. Het aantal afgevoerde dieren uit de geselecteerde groep wordt ingevoerd in het aantal verplaatsingen. U kunt alle dieren of slechts één dier afvoeren
6. Hier moet de verplaatsingsdatum worden ingevuld
7. Het gewicht van de dieren bij vertrek wordt hier ingevuld en wordt voor meerdere kpi’s gebruikt op de afsluit samenvatting
8. Notities kunnen per afsluiting worden ingevoerd
9. Als er gegevens zijn ingevoerd maar de afsluiting niet moet worden voltooid, kan de prullenbak worden gebruikt
10. Het ‘Afsluit samenvatting voorbeeld’ is de volgende stap in het voltooien van de afsluiting. Het toont u een voorlopig afsluit overzicht 

Afsluit samenvatting voorbeeld
Het afsluit samenvatting voorbeeld geeft een overzicht van de ingevoerde verplaatsingen. Zodra de gegevens zijn gecontroleerd, kan de afsluiting worden opgeslagen.
1. Alle afvoeren van de afsluiting zijn standaard aangevinkt. Als u het voorbeeld van het afsluit overzicht per afvoer bekijken, kunt u hier de afvoeren selecteren
2. De items ‘ziekenboeg info’, ‘aantekeningen’ en ‘gestorven dieren’ zijn items die in de rapportage kunnen worden opgenomen. Mochten deze gegevens niet getoond moeten worden, dan kan dit uit gezet worden
3. Sommige details van het afsluiting overzicht worden bovenaan het overzicht weergegeven
4. Details van de lot worden hier gepresenteerd
5. Details van aanvoeren en afvoeren met bijbehorende gewichten worden hier weergegeven
6. Details over voerkosten en voerconversies worden hier weergegeven
7. Details over gewichtstoename en voeropname worden hier weergegeven
8. Het overzicht is als PDF-bestand te downloaden
9. Wanneer de details van de afsluiting correct zijn, kan de afsluiting worden opgeslagen 

Details van de gebruikte ingrediënten worden weergegeven op de afsluit samenvatting.
1. Sommige details van het afsluit overzicht worden bovenaan het overzicht weergegeven
2. De naam van het ingrediënt
3. Het totale werkelijke gewicht van dat specifieke ingrediënt dat is gevoerd
4. Het gemiddelde droge stof % van het ingrediënt gedurende de tijd dat de dieren het ingrediënt kregen
5. Het totale droge gewicht van dat specifieke ingrediënt dat gevoerd is
6. De eenheid van het ingrediënt
7. Het aantal dagen dat de dieren dit specifieke ingrediënt hebben gekregen
8. De gemiddelde kosten van het ingrediënt gedurende de tijd dat de dieren het ingrediënt kregen
9. De totale kosten van het ingrediënt zoals gevoerd aan de dieren 

Details van de gebruikte rantsoenen worden weergegeven op de afsluit samenvatting.
1. Sommige details van het afsluit overzicht worden bovenaan het overzicht weergegeven
2. De gebruikte rantsoenen per maand worden weergegeven. Wanneer een lot in een maand meerdere rantsoenen heeft gehad, dan worden deze afzonderlijk weergegeven
3. De naam van het rantsoen dat aan de dieren van deze specifieke lot is gevoerd
4. Het aantal dagen dat de dieren in de lot dit rantsoen hebben gekregen
5. Het totale gewicht van het rantsoen dat de dieren in de lot in die specifieke lot hebben gekregen
6. De totale kosten van het rantsoen dat in de betreffende maand is gevoerd
7. Op basis van de dagen op rantsoen en het aantal gevoerde dieren per dag wordt het aantal dierendagen berekend
8. De kostprijs per dier per dag wordt berekend op basis van de totale kostprijs gedeeld door het totaal aantal dierdagen
How did we do with this article?