Ingrediënten bestellen

INGREDIENTEN BESTELLEN onder VOORRAAD stelt u in staat om ingrediënten te bestellen en het bestelproces te voltooien. Voorraad is alleen beschikbaar als de ADD-ON TAP FEED INVENTORY actief is. De ADD-ON TAP FEED INVENTORY kan worden geactiveerd via TAP MARKET.
 
Ingrediënt bestel controle instelling
De instelling ‘Ingrediënt bestel controle’ die beschikbaar is bij PRODUCTEN BEHEREN – INGREDIËNTEN op tabblad ‘Voorraad’ wordt gebruikt voor het bestellen van ingrediënten. Alleen ingrediënten waarvoor de optie 'Ingrediënt bestel controle' is ingeschakeld, worden weergegeven in de lijst met ingrediënten die aan een bestelling kunnen worden toegevoegd. Deze instelling wordt ook gebruikt om de knop BESTELLEN/ONTVANGEN weer te geven in de onderdelen VOORRAAD – OVERZICHT en VOORRAAD – VERWACHTE VEREISTEN.
1. Om de besteloptie voor een ingrediënt aan te zetten, moet de instelling ‘Ingrediënt bestel controle’ geactiveerd zijn.
2. Na activering moet u het ingrediënt opslaan 

Ingrediënten bestellen
2023-02-03_13h42_57.png 54.49 KB
Om een nieuwe bestelling aan te maken, gaat u naar VOORRAAD - INGREDIËNTEN BESTELLEN en drukt u op de '+' knop.
1. Bestelling # is een automatisch gegenereerd nummer om onderscheid te maken tussen verschillende bestellingen
2. De besteldatum is het moment waarop de bestelling wordt aangemaakt en kan niet worden gewijzigd
3. Er moet een leverancier worden geselecteerd. Staat de leverancier niet in de lijst, gebruik dan de ‘+’ knop om een nieuwe leverancier toe te voegen
4. Referentie # kan worden gebruikt om een uniek nummer aan de bestelling toe te kennen, zoals bijvoorbeeld het bestelnummer dat van de leverancier is ontvangen
5. In deze lijst worden ingrediënten getoond waar ‘Ingrediënt bestel controle’ actief is. Door op de ‘+’ knop achter een ingrediënt te drukken, wordt het ingrediënt toegevoegd aan de bestelling. Aan één bestelling kunnen meerdere ingrediënten worden toegevoegd.
6. Wanneer een ingrediënt nog niet in de lijst staat, kan de knop ‘Nieuw ingrediënt toevoegen’ worden gebruikt.
Create_new_order.png 122.91 KB
  1. Gebruik de ‘+’ om de ingrediënten aan de bestelling toe te voegen
  2. Voer hoeveelheid van het bestelde ingrediënt in. 
  3. Voer de prijs van het ingrediënt per eenheid in. Standaard wordt hier de actuele prijs van het ingrediënt ingegeven
  4. De verwachte lever datum van het bestelde ingrediënt
  5. Als u extra notities wilt toevoegen, kunt u deze knop gebruiken
  6. Als u een ingrediënt uit de bestelling wilt verwijderen, kunt u het 'prullenbak' pictogram gebruiken
  7. Om de bestelling op te slaan, druk op ‘Bestelling opslaan’ 
 
Opties als een bestelling is aangemaakt
Created_order_options.png 92.01 KB
1. De 3 stippen bij een bestelling geeft de mogelijkheid om de bestelling te bewerken en alleen als de bestelling geen ontvangen ingredient heeft, om de bestelling te verwijderen.
2. Via de 'download' knop wordt de geselecteerde bestelling als PDF gedownload.
3. Met 'Bestelling bewerken' kunt u wijzigingen aanbrengen
4. De knop 'Ontvangen' wordt gebruikt om het geleverde ingrediënt te bevestigen en de juiste hoeveelheid aan de voorraad toe te voegen.
5. Als de leverancier die bij een bestelling is geselecteerd een e-mailadres heeft ingevuld, kan de bestelling direct worden gemaild. Om een e-mailadres toe te voegen aan een leverancier, kunt u dit doen via BEHEREN – CONTACTEN en het contact bewerken.
 
Ingrediënten ontvangen
1. Het 'Referentie #' wordt vooraf ingevuld als dit al was ingevoerd bij het maken van de bestelling. Dit kan hier ingevuld/gewijzigd worden en wordt bij de bestelling in het algemeen bewaard.
2. Bij een bestelling wordt per ingrediënt het ‘Factuur #’ opgeslagen.
3. Voer de werkelijk geleverde hoeveelheid van het product in.
4. Wijzig de prijs van het geleverde ingrediënt als deze afwijkt van de prijs die in de bestelling is ingevoerd. Zodra dit wordt gewijzigd, wordt de ‘Nieuwe prijsdatum’ (6) ingesteld op de leverdatum.
5. Dit is de datum waarop het ingrediënt is geleverd.
6. Dit is de datum waarop de prijs wordt toegepast. Als de prijs van het geleverde ingrediënt niet is gewijzigd, wordt hier de datum van de laatste prijswijziging weergegeven. Als de prijs wordt gewijzigd, wordt deze datum standaard de leveringsdatum en kan deze worden aangepast. Ook is het mogelijk om hier een datum in de toekomst in te vullen als de nieuwe voorraad niet direct gebruikt gaat worden. Via BEHEREN - DATA TOOLS - INGREDIENT PRIJZEN kunnen deze prijzen en data indien nodig worden aangepast.
7. Het is mogelijk om de notities voor een ingrediënt toe te voegen of te bewerken. Deze informatie kan achteraf worden bekeken bij de ingrediënt(en) in het onderdeel VOORRAAD – TRANSACTIES.
8. Indien de geleverde hoeveelheid lager is dan de bestelde hoeveelheid, is het mogelijk om 'Gedeeltelijke levering' aan te vinken.
9. Als de instelling 'Pas voorraad werkelijk gewicht aan bij droge stof % wijziging' bij het ingrediënt op 'AAN' staat, komt de mogelijkheid om het droge stof percentage van het ontvangen product in te voeren.
DM%_Setting.png 87.87 KB
Hier wordt het actuele droge stof percentage van het ingrediënt weergegeven en is het mogelijk dit te wijzigen als het droge stof percentage van het geleverde product afwijkt van het op dat moment gehanteerde droge stof percentage. Het aanpassen van het droge stof percentage heeft tot gevolg dat de daadwerkelijk ontvangen hoeveelheid en prijs worden aangepast aan het huidige droge stof percentage en prijs. Dit is om ervoor te zorgen dat de juiste hoeveelheid droge voorraad tegen de juiste prijs in de voorraad wordt opgenomen.
Gedeeltelijke levering
Indien de geleverde hoeveelheid lager is dan de bestelde hoeveelheid, is het mogelijk om 'Gedeeltelijke levering' aan te vinken. Als deze optie is aangevinkt, wordt de bestelde hoeveelheid gelijk gesteld aan de geleverde hoeveelheid voor deze ontvangst en wordt het verschil tussen de bestelde en de geleverde hoeveelheid als een nieuwe regel toegevoegd aan de bestelling. Deze nieuwe regel kan gebruikt worden om het resterende deel te bevestigen als dit wordt geleverd.
1. Bij deze gedeeltelijke levering is de ontvangen hoeveelheid opgegeven en is de bestelde hoeveelheid gewijzigd.
2. De resterende hoeveelheid is weer toegevoegd aan de bestelling en kan worden ontvangen zodra deze is geleverd.

Verlies
Voor ingrediënten waarbij ‘Verlies’ actief is en deze is ingesteld op de optie ‘Bij ontvangst’ zoals te zien is in onderstaand voorbeeld, wordt dit verlies toegepast tijdens het daadwerkelijk ontvangen.
Shrinkage_Ingredient.png 168.55 KB
Deze correctie wordt als volgt weergegeven:
How did we do with this article?