Verplaatsingen

Om dieren van verschillende lots te verplaatsen tussen de verschillende groepen, kan het menu [LOTS][VERPLAATSINGEN] worden gebruikt.
1. De groepen die dieren bevatten staan hier weergegeven. Het zoekveld kan worden gebruikt om specifieke groepen te zoeken. Na het selecteren van een groep worden de details weergegeven
2. Deze knop kan worden gebruikt om nieuwe verplaatsingen uit deze groep toe te voegen. Er wordt een nieuwe regel aangemaakt om de details van de verplaatsing in te voeren. Bij meerdere verplaatsingen met verschillende gegevens kan deze knop opnieuw worden gebruikt om nog een regel toe te voegen.
3. Het lot van de dieren wordt getoond. Het is mogelijk dat dieren van verschillende lots in één groep zitten
4. # Dieren toont het totale aantal dieren in de groep van een specifieke lot
5. Selecteer de groep waar de dieren naar toe worden verplaatst. Als een dood registratie of een verplaatsing naar het ziekenboeg nodig is, moet het juiste item worden geselecteerd in het menu
6. Hier kan het aantal dieren worden ingevoerd dat naar de geselecteerde groep moet worden overgeplaatst. U kunt alle of slechts één dier naar een andere groep verplaatsen
7. Hier dient de verplaatsingsdatum ingevuld te worden. Het is belangrijk om de juiste datum en -tijd te selecteren om de juiste berekeningen te hebben voor het voer dat de lots wel of niet hebben gegeten. Wanneer de datum is geselecteerd en er op die dag voer leveringen zijn geregistreerd, worden deze aan de rechterkant weergegeven en worden met behulp van de ‘Toepassingstijd’ de leveringen die de lot heeft gegeten meegenomen. Als de lot niets van het voer heeft gegeten, gebruik dan de 'Na de laatste voeding' en geen van de leveringen wordt gebruikt voor de berekeningen. Het rode kruis geeft aan of de voeding inbegrepen is of niet.
A. Wanneer dieren minder dan 30 minuten na aflevering van een rantsoen in een groep worden geplaatst, wordt aangenomen dat de dieren het voer hebben opgegeten (groene stip).
B. Wanneer dieren meer dan 30 minuten na de levering van een rantsoen in een groep worden overgeplaatst, dan zijn de overgeplaatste dieren niet gevoerd. (rode kruis).
8. Notitie over de verplaatsing kan hier worden toegevoegd
9. Als er gegevens zijn ingevoerd maar de verplaatsing niet moet worden voltooid, kan de prullenbak worden gebruikt om een bepaalde verplaatsing te verwijderen
10. Via ‘wijzigingen opslaan’ kunnen de ingevoerde verplaatsingen worden opgeslagen
How did we do with this article?