Levering van recepten

Met dit rapport kan je kijken per datum en tijd, per groep:
 • Welk rantsoen de groep heeft ontvangen
 • Het aantal dieren in de groep bij die levering
 • Wat het gevraagde gewicht was
 • Wat het droge gevraagde gewicht was, gebaseerd op hoe de drogestof-percentages ingesteld zijn
 • Wat het werkelijk geleverde gewicht was
 • Wat dat droge afgeleverde gewicht was, gebaseerd op hoe de droge-stof-percentages ingesteld zijn
 • Het verschil in gewicht tussen het werkelijke gevraagde gewicht en het werkelijke afgeleverde gewicht
 • Het foutpercentage tussen het werkelijke gevraagde gewicht en het werkelijke afgeleverde gewicht
 • De geplande kosten voor de voeding van de groep
 • De werkelijke kosten voor de voeding van de groep
 • De afwijking tussen werkelijke en geplande prijs
 • De bestuurder die de rantsoen heeft afgeleverd
Je kan zien dat sommige waarden een kleur krijgen, zodat deze opvallen als ze een aanzienlijke hoeveelheid boven (groen) of onder (oranje) de levering van de vorige dag zitten. Het gebruik van de maximale trendfunctionaliteit maakt het gemakkelijker om afwijkingen binnen groepen te zien. 

Wanneer de afwijkingsfout in % van de levering deze tolerantiewaarde overschrijdt, worden de gegevens in de rij rood. Het afwijkingsgewicht geeft aan of er te veel of te weinig is geleverd
Zoek groep of rantsoen: Hiermee kan je snel een filter toepassen op groepen of rantsoenen die in het rapport worden weergegeven. 
Tijdsbereik: Het geselecteerde tijdsbereik wordt hier weergegeven. Om te wijzigen, selecteer je de gewenste data en klik je op toepassen om deze instellingen te gebruiken. 
Preset aanmaken: Wanneer een bepaald tijdsbestek of bepaalde filters vaak worden gebruikt, is het mogelijk om een preset (voorinstelling) van deze instellingen te maken. Deze preset kan vervolgens worden gebruikt om snel de gewenste gegevens te zien. Elke preset kan worden opgeslagen onder een te kiezen naam. De instellingen voor een preset kunnen worden gewijzigd via het instellingengebied voor de preset en de knop voor details. 
Download: Met deze knop kunnen de gegevens die op het scherm worden weergegeven, worden gedownload naar een pdf-bestand en opgeslagen op de computer. Dit wordt normaal gesproken opgeslagen in de map Downloads van de computer.

Samenvatting per groep: Voor elke groep en elk item op het rapport wordt het gewogen gemiddelde en/of het totaal getoond voor de geselecteerde periode.

Eigenschappen (tandwielpictogram): Hiermee kan je het rapport aanpassen. Dit kan via verschillende tabbladen:
Algemeen:
 • Max trend: Het hier ingevoerde percentage wordt gebruikt om aan te geven wanneer de trend in geleverd gewicht per dag hoger of lager is dan de ingestelde maximale trend. Wanneer de trend bijvoorbeeld 5% meer of 5% minder is dan de vorige dag, wordt het afgeleverde gewicht in groen of oranje weergegeven. Berekening van het percentage van de trendwaarde:
 • Fouttolerantie: De fouttolerantie kan worden ingesteld/gewijzigd per groep. Wanneer de afwijking van de levering deze tolerantiewaarde overschrijdt, worden de afwijkingsgegevens en prijsgegevens in de rij rood (over) of blauw (onder). De afwijking in gewicht geeft aan of er te veel of te weinig is ingeladen.
 • Toon binnen tolerantie: Het is mogelijk om de leveringen binnen de ingestelde fouttolerantie te tonen of te verbergen. 
 • Buiten tolerantie tonen: Het is mogelijk om de leveringen buiten de ingestelde fouttolerantie te tonen of te verbergen.
Groepen: De geselecteerde groepen worden in het rapport getoond. 
Groeptype: Elke groep is ingesteld als een specifiek groeptype. Alleen de geselecteerde groeptypen worden in het rapport weergegeven.
 
Rapportgegevens:
 • Datum: De datum en tijd waarop deze specifieke groep is gevoederd.
 • Rantsoen: Het rantsoen die in die specifieke groep werd gevoerd.
 • Werkelijk gevraagd gewicht: Toont het geplande gewicht dat op productbasis in die specifieke groep zou moeten worden gevoerd.
 • Droge gevraagde gewicht: Toont het geplande gewicht dat op productbasis aan die specifieke groepzou moeten worden gevoerd.
 • Geleverd gewicht: Toont het werkelijk gevoerde gewicht op productbasis voor die specifieke groep.
 • Droog gewicht: Toont het werkelijk gevoerde gewicht op basis van droge stof in die specifieke groep.  
 • # Dieren: Toont het aantal dieren dat die dag in die groep werd gevoerd.
 • Prijs: Totaal van alle ingrediëntenprijzen (berekend door het geladen gewicht van elk ingrediënt te vermenigvuldigen met de prijs) gedeeld door het totale gewicht van alle ingrediënten, vermenigvuldigd met het totale gewicht dat aan de groep is geleverd (hetzelfde als droog gewicht voor een groep zoals hierboven, behalve dat het droge % van het ingrediënt wordt gewijzigd in de prijs/kg van het ingrediënt).
 • Prijs/Dier: Toont de prijs van het voer van die bepaalde dag voor die groep, gedeeld door het aantal dieren in de groep.
 • Restgewicht: De hoeveelheid overgebleven voer dat is geregistreerd voor die specifieke groep. Dit wordt gebruikt om de werkelijke drogestofopname te corrigeren.
 • Weigering %: Het percentage van de gevoerde hoeveelheid dat niet door de dieren is opgegeten (restgewicht).
 • DMI: De drogestofinname (Dry Matter Intake) per dier op basis van de geleverde hoeveelheid voer en de resthoeveelheid die voor die dag is geregistreerd:
 
Rapportgegevens: overzichtsgegevens per groep
# Dieren
 • Gemiddelde: 
 • Totaal: Som van alle dieren
Andere items
 • Gewogen gemiddelde: 
 • Totaal: Som van alle onderdelen
 


How did we do with this article?