Beheren (Feedlot specifiek)

GROEP TYPES (FEEDLOT)
Aan elke groep is een groep type gekoppeld. Hier kunt u groep types bewerken of toevoegen. Deze groep typen kunnen worden gebruikt om filters toe te passen op basis van de groep typen.
1. Er kunnen nieuwe groep types worden toegevoegd. De groep klasse kan worden gekozen uit een keuzelijst (Kalveren, Jaarlingen, Groeiend, Ontwikkelen, Voltooien, Overig of Ziekenboeg). De naam van een groep type kan door de gebruiker worden gekozen
2. Een bestaande groep type kan worden gewijzigd. Zowel de groep klasse als de naam van de groep type kunnen worden bewerkt
3. Groep types kunnen alleen worden verwijderd als ze niet voor een van de groepen worden gebruikt 

Lot market types
1. Er kunnen nieuwe lot markt typen worden toegevoegd. De klasse van het lot markt type kan worden gekozen uit een lijst (Binnenlands of Export). De naam van een lot markt type kan door de gebruiker worden gekozen
2. Een bestaand lot markt type kan gewijzigd worden. Zowel de klasse van het lot markt type als de naam van het lot markt type kunnen worden bewerkt
3. Lot markt types kunnen alleen worden verwijderd als ze niet voor een van de lots worden gebruikt
 
Lot types
1. Er kunnen nieuwe lot types worden toegevoegd. De klasse van het lot type kan worden gekozen uit een lijst (kalveren, jaarlingen, groeiend en Voltooien). De naam van een lot type kan door de gebruiker worden gekozen
2. Een bestaand lot type kan gewijzigd worden. Zowel de klasse van het lot type als de naam van het lot type kunnen worden bewerkt
3. Lot types kunnen alleen worden verwijderd als ze niet voor een van de lots worden gebruikt
 
CONTACTEN (FEEDLOT)
Om een lot in te voeren is het verplicht om een klant in te voeren en optioneel om een koper toe te voegen. Via [BEHEREN][CONTACTEN] kunnen de contacten worden toegevoegd, bewerkt of verwijderd. Elk contact moet een naam hebben en de rol van het contact moet worden bepaald. Aan een contactpersoon kunnen meerdere rollen zijn toegewezen. 
How did we do with this article?