Lots

Dieren worden gegroepeerd op basis van lots. Dieren die in één lot zitten, kunnen verdeeld worden over verschillende voergroepen. Dieren blijven tijdens hun verblijf op het bedrijf in dezelfde lot. Per lot wordt een afsluit samenvatting gemaakt met de gegevens van die dieren.
 
Voeg nieuwe lots toe
Via de ‘+’ knop kan een nieuwe lot worden aangemaakt.
1. Kies een naam die gemakkelijk te herkennen is. De naam van een lot kan niet worden hergebruikt voor toekomstige lots.
2. Kies de klant. Als de klant niet in de lijst staat, gebruik dan de knop '+' om deze toe te voegen
3. Kies het bijbehorende lot type. Als het lot type niet in de lijst staat, gebruik dan de knop '+' om een nieuw lot type toe te voegen
4. Kies de koper voor de lot (optioneel). Als de koper niet in de lijst staat, gebruik dan de knop '+' om deze toe te voegen
5. Vul de herkomst van de dieren in de lot in. Dit is optioneel
6. Geef aan of de lot bestaat uit alleen vrouwelijke, alleen mannelijke of zowel mannelijke als vrouwelijke dieren
7. Kies het lot markt type. Als het lot markt type niet in de lijst staat, gebruik dan de knop '+' om deze toe te voegen
8. Voeg een groep of meerdere groepen toe waar de dieren van deze lot zich bevinden. U kunt een groep naar de groep verdeling slepen en deze hier neerzetten of de '+' knop gebruiken om een groep aan de groep verdeling toe te voegen
9. Voer het aantal dieren per groep in
10. Vul het gemiddelde gewicht per dier in van de dieren bij binnenkomst. Wanneer er bij aankomst dieren zijn met een ander gewicht maar in dezelfde lot zouden moeten zitten, kunnen later dieren met een ander aankomstgewicht aan dezelfde lot worden toegevoegd
11. Vul de aankomst datum van de dieren in
12. Gebruik de prullenbak knop om een groep uit de groep verdeling te verwijderen
13. Als alle gegevens zijn ingevoerd, gebruikt u de knop 'lot opslaan' om op te slaan
 
Bekijk en bewerk huidige lot
1. Met de drie puntjes wordt een aantal opties gegeven. Hier kunt u ervoor kiezen om de lot te bewerken, dieren toe te voegen of aantekeningen toe te voegen.
2. Hier wordt het aantal dieren van een lot weergegeven dat nog op bedrijf aanwezig is. Als er nog geen dieren zijn verkocht, wordt er geen verschil weergegeven
3. De gesloten status kan open, gedeeltelijk afgesloten of volledig afgesloten zijn
4. Afsluitingen weergeven toont de verkochte dieren met hun afsluit datum, het aantal verkochte dieren en het gemiddelde gewicht per dier
5. Toon gestorven dieren toont het aantal dieren dat is gestorven in dit specifieke lot. Het toont de sterfdatum en het aantal dieren
6. Wanneer er nieuwe dieren binnenkomen die aan deze lot moeten worden toegevoegd, kunt u de knop 'dieren toevoegen' gebruiken. Dezelfde informatie als bij het aanmaken van een nieuwe lot moet worden ingevoerd
7. Hier wordt de groep verdeling weergegeven. In bovenstaand voorbeeld staan alle 23 overgebleven dieren van deze lot in Barn 7
8. De voerkosten worden hier weergegeven per dier en als totaal
9. De totale kosten worden hier weergegeven per dier en als totaal
How did we do with this article?