Restvoer ingredient

Met het TAP FEED Pro abonnement actief is het ingrediënt type ‘restvoer’ beschikbaar.
Refusal_ingredient_with_nr.png 154.71 KB

Wanneer restvoer van verschillende groepen opnieuw wordt gebruikt om andere groepen mee te voeren, kan een ingrediënt worden aangemaakt dat het ingrediënttype ‘restvoer’ heeft. Hiermee kunt u het ingrediënt aan de groepen voeren en groepen toewijzen aan het ingrediënt waar het restvoer ingrediënt vandaan komt.

1. Om een restvoer ingrediënt aan te maken, selecteert u het ingrediënttype ‘restvoer’
2. De prijs van het restvoer ingrediënt
3. Wanneer het ingrediënttype ‘restvoer’ is geselecteerd, verschijnt er een extra gebied waar de groep(en) kunnen worden geselecteerd waar het restvoer ingrediënt vandaan komt
4. Hier wordt het droge stof % van het aan de groep gekoppelde rantsoen getoond. U kunt het droge stof % van het ingrediënt wijzigen zodat deze hetzelfde is of u kunt het wijzigen in een andere waarde
5. Voor de berekening van de droge stof opname dient u aan te geven of de geregistreerde restvoer hoeveelheid in mindering moet worden gebracht op de vorige levering of op twee leveringen geleden. De standaard kan worden gewijzigd via Beheren – Instellingen - Overige instellingen. Zodra de data van de voermengwagen wordt verwerkt, wordt deze automatisch gekoppeld aan de juiste lading. Zie restvoer registratie voor meer details.
Hiervoor is het belangrijk om rekening te houden wanneer het restvoer ingrediënt wordt geladen ten opzichte van de gekoppelde groepen waar het restvoer ingrediënt vandaan komt. Wanneer bijvoorbeeld restvoer eerst opzij worden geschoven en in bovenstaand voorbeeld eerst milking 1 en milking 2 worden gevoerd, dan wilt u de restvoer hoeveelheid niet aftrekken van die lading maar van die ervoor.
6. Met de plusknop kunt u nog een groep toevoegen om aan dit restvoer ingrediënt te koppelen
7. Met de prullenbak kun je een groep van het restvoer ingrediënt verwijderen


Instellingen

Refusal_subtract_default.png 83.39 KB

1. De standaard instelling voor ‘Standaad instelling voor aftrekken van restvoer van leveringen’ kan worden gewijzigd via ‘Beheren’ - ‘Instellingen’ - 'Overige instellingen'. Deze keuze wordt standaard weergegeven bij het maken of bewerken van een restvoer ingrediënt, maar kan handmatig worden gewijzigd
2. Kies opslaan om de wijzigingen op te slaan
How did we do with this article?