Ingrediënt laad & groep leveringsafwijking widgets

Er zijn 2 widgets beschikbaar als TAP FEED PRO of TAP FEED FEEDLOT actief zijn, om inzicht te krijgen in waarschuwingen die worden gegenereerd bij ingrediënt laad en groep leveringsafwijkingen.

·   Widget voor ingrediënt ladingsafwijking: krijg waarschuwingen wanneer de geladen hoeveelheid van een ingrediënt onder of boven een ingesteld niveau ligt
·   Widget voor groep leveringsafwijking: krijg waarschuwingen wanneer de geleverde hoeveelheid aan een groep onder of boven een ingesteld niveau ligt
U kunt kiezen welke ingrediënten of welke groepen op de widgets moeten verschijnen. Om de waarschuwingen te activeren, dienen de instellingen bij ingrediënten, premixen en groepen correct te zijn ingesteld.

Wijzig de ingrediënten, premixen en groepen die u wilt activeren.
1.   In het tabblad ‘Algemene data’ kan per ingrediënt de gewichtstolerantie worden ingesteld
2.   Om waarschuwingen te tonen op het ingrediënt laadafwijking dashboardwidget, zet u deze instelling op AAN

Zodra dit niveau is ingesteld en het ingrediënt aan de dashboardwidget is toegevoegd, genereert het systeem waarschuwingen voor de ladingen wanneer de hoeveelheid onder of boven het ingestelde niveau ligt. Dit gebeurt wanneer er gegevens van de voermengwagen worden ontvangen.

Bepaalde display modellen ondersteunen gewichtstolerantie en deze waarde wordt ook gebruikt tijdens het laadproces wanneer deze instelling is geactiveerd onder [BEHEREN][INSTELLINGEN][OVERIGE INSTELLINGEN].

Om een bepaalde groep aan de widget toe te voegen, kiest u de groep die toegevoegd moet worden en gaat u naar ‘bewerken’
1.   Geef de gewichtstolerantie voor deze specifieke groep in
2.   Om waarschuwingen op het dashboard widget met leveringsafwijkingen te tonen, zet u deze instelling op AAN

Zodra dit niveau is ingesteld en de groep is toegevoegd aan de widget, genereert het systeem waarschuwingen voor de leveringen wanneer de hoeveelheid onder of boven het ingestelde niveau komt. Dit gebeurt wanneer er gegevens van de voermengwagen worden ontvangen.

Bepaalde display modellen ondersteunen gewichtstolerantie en deze waarde wordt ook gebruikt tijdens het laadproces wanneer deze instelling is geactiveerd onder  [BEHEREN][INSTELLINGEN][OVERIGE INSTELLINGEN].

Afwijkingswaarschuwingen voor premixen kunnen worden ingesteld door een premix te bewerken. Zowel de waarschuwing voor afwijking bij het laden van ingrediënten als de waarschuwing voor afwijking bij levering kunnen hier worden ingesteld.
Premix_alerts.png 67.05 KB
1.   Geef de gewichtstolerantie voor het laden in die betrekking heeft op dit specifieke premix (ingredient) bij gebruik in een rantsoen
2.   Geef de gewichtstolerantie in voor de levering van deze specifieke premix (opslag van de premix)
3.   Kies of deze premix moet worden toegevoegd aan de widget voor afwijking van de ingrediënten lading op het dashboard
4.   Kies of deze premix moet worden toegevoegd aan het dashboard widget met leveringsafwijkingen

WIDGET GROOTTE
De grootte van de widgets kan worden gewijzigd via de drie stippen rechtsboven in de widget. Er zijn drie groottes beschikbaar (XS, S of L) die minder of meer informatie over de waarschuwingen weergeven:

·   XS toont alleen het aantal ingrediënten/groepen met waarschuwingen en als u op de cirkel met het nummer klikt, worden de afzonderlijke ingrediënten/groepen weergegeven die verder kunnen worden geanalyseerd
·   S toont het aantal ingrediënten/groepen met waarschuwingen en ook of de laatste waarschuwing van elk ingrediënt/groep een boven of onder waarschuwing was. Als u op de cirkels met de cijfers klikt, worden de afzonderlijke ingrediënten/groepen weergegeven die u verder kunt analyseren
·   L toont de individuele ingrediënten/groepen in een grafiek met het percentage van de laadafwijking van de laatste afwijking weergegeven en een cirkel die het aantal keren aangeeft dat de onder- en bovengrens de afgelopen 7 dagen zijn overschreden. Door over de grafiekbalk te bewegen kunt u de lading informatie van de laatste waarschuwing bekijken. Als u op de grafiek of cirkel klikt, worden alle ladingen/leveringen van het specifieke ingrediënt/groep van de afgelopen 7 dagen weergegeven (niet alleen de waarschuwingen). De pop-up toont het afwijkingsgewicht in een grafiek samen met het tolerantiegewicht een lichtgroene balk die de onder en bovengrens aangeeft. Bij de ladingen/leveringen die de grafiek overschrijden, wordt een pijl weergegeven om dit aan te geven. Als u eroverheen beweegt, worden alle details van de lading/levering weergegeven en als u op een balk klikt, wordt het laadrapport geopend, gefilterd voor die specifieke dag. Met de knop 'meer bekijken' wordt het laadrapport geopend dat alleen over de afgelopen 7 dagen is gefilterd.
Pen_delivery_clear_alerts.png 161.25 KB
1.   Wanneer de afwijking van een bepaald ingrediënt of groep groter is dan de schaal op de y-as (y-as is afhankelijk van de ingestelde gewichtstoleranties en is 5 keer het ingestelde tolerantieniveau), dan wordt er een pijl getoond om dat aan te geven de afwijking is groter dan weergegeven

2.   Waarschuwingen kunnen van het dashboard worden verwijderd als u de waarschuwing hebt gezien en deze van het dashboard wilt verwijderen. Om waarschuwingen te wissen, opent u de widget en klikt u op de knop ‘WAARSCHUWINGEN WISSEN’. Deze knop verbergt de ladingen en/of leveringen van het dashboard totdat een ingrediënt of groep opnieuw wordt geactiveerd na ontvangst van gegevens van de voermengwagen. Alle waarschuwingen van de afgelopen 7 dagen worden op deze manier opnieuw geactiveerd.
How did we do with this article?